Ziyneti Kocabıyık

Prof. Dr. Dağlı “Kararın tütün endüstrisinin hedefinde bulunan düşük ve orta gelirli ülkelerin tüketicileri için tehdit oluşturacağı belirtildi. Tütün kontrolünün henüz çok güçlü olmadığı ülke hükûmetleri için ise olumsuz örnek teşkil edeceği vurgulandı. Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Birliği, yeni ürünün, sigara içmeyen kişilerle çocuk ve ergenler arasında tütün kullanımını başlatacağı riski konusunda dünya kamuoyunu ikaz etti” dedi. Ürünle ilgili azaltılmış risk iddiasının bulunduğunu söyleyen Sağlığa Evet Derneği Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız “Giderek sigara içenlerin azalmasıyla, sağlık ve teknoloji düşkünü ‘Z’ nesli için elektronik teknolojiye paketlenmiş nikotin bağımlılığı sunuldu. Zararın azaltılması söz konusu değil” dedi.