ZİYNETİ KOCABIYIK

Yöntemle ilgili bilgi veren Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdiresi Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, kanserin oluşumunda önemi teshit edilmiş 84 geni incelediklerini, bu süreçte kanserli hücrelerin davranış ve değişimini takip ettiklerini söyleyerek “Salgılarındaki değişimi, proteinleri, hücrelerin yağ salgılayıp salgılamadıklarını inceliyoruz. Çok yönlü sayısal veri elde ediyoruz. Söz konusu veri tabanından yola çıkarak değişimler arasındaki ilişkileri formüle ediyoruz. Bütün bu sonuçları bir yazılıma dönüştürüyoruz. Karaciğer kanserinde böyle bir yazılım henüz dünyada yok” dedi.
 Geliştirilen yazılımla kişiye özgü tedavilerin de sistem tarafından oluşturulacağını dile getiren Prof. Dr. Aktaş, kanserin her vücutta farklı seyretmesi sebebiyle kişiye has tedavinin kanseri yenmede en kritik mesele oluğunu belirterek “Geliştirdiğimiz metodun ana hedefi kişiye özel tedavi modellerini oluşturarak hastaya uygun bir tedaviyi tavsiye etmek” dedi.