Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünca "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmî yazı, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi. Resmî yazıda "Hastanelerde Covid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler ve uygulama esasları" yer aldı. Buna göre, alınacak tedbirler kapsamında kamu, özel ve üniversite hastanelerinde aşı yapılması için poliklinik oda standartlarında "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek. Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından oda sayıları, müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

YATAK SAYISINA GÖRE
Yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1.000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı odası bulunacak. Her 10 aşı odasında bir sorumlu hekim olacak. 10'dan az aşı odası olanlarda ise en az bir hekimin görevlendirilmesi mecburi olacak.

SADECE BİR KİŞİ GİRECEK
Aşı odaları; acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla Covid aşısı yapılacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak. Poliklinik odaları, aşı odası olarak kullanılacaksa çalışma saati 08.30-00.00 arasında düzenlenecek. Normal mesai süresince aşı oda sayısı düşük tutulabilecek; ancak 17.00-00.00 saatlerinde aşı odaları faal olacak. Vatandaşlar, hastanelere aşı için randevu alarak gelecek ve odaya her defasında ise sadece bir kişi alınacak.