Annelik duygusunu tatmak kuşkusuz her kadının hayali. İlerleyen yaşa, geçirilen bazı operasyonlara ya da fiziksel koşullara bağlı azalan yumurta rezervi kadınların bu hayalinin karşısında büyük bir engel oluşturabiliyor. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, “Teknolojinin üreme tıbbına kattığı gelişmeler ve tedavi protokülüne dahil ettiğimiz Duo Stim ( çifte yumurtalık uyarımı ) yöntemi sayesinde aynı anda 2 kez yumurta toplama işlemi yapıp kısa sürede iyi kalite embriyolar elde edebiliyoruz. Böylelikle pes etme noktasında olan birçok anne adayına “hamilesiniz” diyebilme mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Aynı adet döngüsünde çifte yumurtalık uyarımı
Düşük yumurtalık rezervinin bir kadının yumurtalıklarında bulunan foliküllerin sayısının azalmış olması anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, ''Yumurtalık rezervinin düşüklüğü nedenleri arasında en önemli faktör kadının yaşıdır. Kadın yaşı arttıkça rezerv azalmaktadır. Özellikle 35 yaşından sonra folikül sayısı ve kalitesi hızla azalır. Kimi vakalarda kadın yaşı genç olsa da yaşıtlarına göre az sayıda yumurtaya rastlanır. Bu vakalarda rezerv azlığına sebep olan faktörün kaliteyi de azaltmış olabileceğinin üzerinde durulmaktadır. Yumurta rezervinin azlığı, üreme problemiyle doktora başvuran kadınların yüzde 10 ile 30'unda görülmektedir. Yumurtalık rezervi az olan kadınlara yönelik ideal yöntemi bulmak için teknolojinin tüm olanakları değerlendiriliyor'' diye konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, sözlerine şöyle devam etti: “Günümüzde düşük yumurtalık rezervi teşhisi konulan hastalar için benimsenen farklı protokoller ve farklı ilaç kombinasyonları tüp bebek tedavisi sırasında uygulanmaktadır. Ek olarak ilk başarısız tüp bebek tedavisinden sonra bu hastaların oldukça yüksek oranlarda tedaviyi bıraktıkları gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ilerlemeler yeni ve geleneksel olmayan yumurtalık uyarımı protokollerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler de zayıf yumurtalık rezervi olan hasta popülasyonlarının yönetilmesinde ilerlemelere yol açmıştır. Aynı adet döngüsündeki Duo Stim, günümüzde ilaçlarla uyarıma düşük yumurtalık cevabı veren hastaların tedavisinde en umut verici gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir”.

''Tedaviye yön verip başarı şansını artırıyor''
Klasik yöntemlerde yumurtalık uyarımına, adet döngüsünün erken dönemlerinde başlandığını hatırlatan Prof. Dr. Bahçeci, ''Onkolojik tedavi gören hastalarda doğurganlığın korunması amacıyla uygulanan tedaviler veya düşük yumurta rezervi olan kadınlarla yapılan güncel bazı çalışmalar yumurtalık döngüsünün ikinci yarısında başlanan yumurtalık uyarımlarında da yeterli sayıda ve kalitede yumurta elde edilebildiğini ortaya koymuştur. Duo Stim ( çifte yumurtalık uyarımı ) yönteminde standart bir yumurta toplama işlemini takip eden birkaç gün içinde bir ultrason taraması yapılarak görülebilen yumurtalar mevcut ise ilk fazda yapılan uyarıma benzer bir protokol ile bu yumurtalar büyütülmeye çalışılır. Bu süreçte bir embriyo transferi işlemi gerçekleştirilemeyeceği için elde edilen tüm yumurtalar için ‘tamamını-dondur' stratejisi benimsenmekte ve takip eden dönemde donmuş embriyo transferi planlanmaktadır. Önceki çalışmalar düşük yumurta cevabı veren kadınlarda üç defaya kadar tekrarlanan geleneksel yumurtalık uyarımı protokollerinin toplam canlı doğum oranlarını artırabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte bu kadınların üç tedaviye kadar devamlılık göstermesi bedensel, ruhsal ve ekonomik yönlerden oldukça zordur. Aslında tekrarlanan tedavi döngüleri arasındaki sürelerde, hastaların tedaviyi bırakma oranı çok önemli bir konudur. Çalışma sonuçları Duo Stim (çifte yumurtalık uyarımı)yönteminin zayıf yumurta yanıtı veren kadınlarda, tedavinin bırakılmasını azaltabileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda hastaların kısa bir zaman diliminde iyi kalitede bir embriyo ve böylelikle de canlı doğum elde etme şansını arttırmaktadır” diye konuştu.

Çiftlere hangi durumlarda Duo Stim yöntemi önerilir?
''Duo Stim yönteminin uygulanmasında herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamakla birlikte esas uygulama alanını üç grup hasta profili oluşturmaktadır'' diyen Prof. Dr. Bahçeci, bu yöntemin özellikle şu durumlarda önerildiğini belirtti:

''İleri kadın yaşı (genellikle 40 yaş ve üzeri kabul edilmektedir). Düşük yumurtalık rezervi belirteçleri (serum AMH veya antral folikül sayımı, AFC) kabul edilen eşik değerlerin altında olan kadınlar. Geçmişteki tüp bebek denemelerinde yumurtalık uyarımına düşük yumurta yanıtı veren kadınlar (sıklıkla kabul edilen 3 ve altında sayıda yumurta toplanabilmesidir)''.