CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ | ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğin karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile problemler daha kolay çözülecek” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun, haziran ayında yasalaşmıştı. Kanun ile 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanların, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezî yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilmesine imkân verilmişti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u; uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, ek ödeme yapılması karara bağlanmıştı.

En hızlı sağlık mezunları iş buluyor En hızlı sağlık mezunları iş buluyor Yapılan araştırmaya göre bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı. Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında yüzde 71,1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında 63 olarak hesaplandı.
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı’nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.