Şirket Genel Müdürü Münci Bilgiç, Türkiye’de fabrika altyapı yatırımlarını ve dijitalleşmeye yönelik atılımları sürdürdükleri dile getirerek; “İç ve dış pazar taleplerini daha efektif karşılamak için baz yağ depolama kapasitemizi artır” dedi.