Sonuçları "Applied Catalysis B: Environmental" dergisinde yayınlanan çalışmada, İngiltere'nin Surrey Üniversitesinden araştırmacılar, nikel bazlı, kalay ve seryum dioksitle güçlendirilmiş bir katalizör bileşke yaparak karbondioksit ve metanı yakıt olarak kullanılabilen sentetik gaza dönüştürmeyi başardı.

Yakıt olarak tüketilmesinin yanı sıra faydalı kimyasallara da dönüştürülebilen sentetik gazın, karbon yakalama ve depolama çabalarını teşvik etmesi bekleniyor. Karbon yakalama ve depolama, sanayi kuruluşlarına ilave maliyetler getirdiğinden, bugüne dek yalnızca hükûmetlerin zorlamasıyla ya da karbon fiyatlandırmasından kaynaklanan maliyetleri düşürmek amacıyla uygulanıyordu.

Buluşun karbon denetimi konusunda çığır açıcı gelişmelere kapı açmasını bekledikleri ifade eden araştırmacı Dr. Tomas R. Reina, "İklim bilimciler olarak en büyük hedefimiz atmosferdeki zararlı gazların etkisini tersine çevirebilmek. Bu yeni teknoloji, yalnızca zararlı gazların atmosfere salımını önlemekle kalmıyor aynı zamanda onları yenilenebilir enerjiye dönüştürerek yeniden kullanıma sokuyor." dedi.

Araştırmacılar, dünyayı değiştirebilecek bu teknolojiyi sanayi üretime entegre etmek için çözüm ortakları aradıklarını vurguladı.

Küresel Karbon Projesi verilerine göre, karbon salımı, 2006 yılından bu yana dünya çapında yılda ortalama yüzde 3 artıyor. BM'nin 2015 yılında kabul ettiği Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında, ideal olarak 1,5 derece civarında tutma hedefine ulaşılabilmesi için karbon emisyonlarının büyük oranda azaltılması gerekiyor.