Avrupa Komisyonu ile Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA) tarafından hazırlanan raporda bu konuda muhtemel risk ve bazı senaryolara yer verildi. AB üyesi ülkelerin endişelendikleri senaryolar arasında 5G şebekelerinin yerel ya da küresel olarak çökmesi, akışın ya da verilerin gizlice izlenmesi, değiştirilmesi veya yönlendirilmesi, ayrıca dijital altyapılar ve bilgi sistemlerinin yok edilmesi ya da değiştirilmesi yer alıyor. Raporda, geleceğin 5G altyapısına saldıracak ana tehdit aktörleri ve bunların motivasyon kaynakları da kategoriler hâlinde sunuluyor. Tehditler arasında insan hatası sonucu çıkan durumların yanı sıra ferdî bilgisayar korsanları, politik amaçlı hacker’lardan oluşan gruplar, organize suç örgütleri, siber teröristler ya da devlet destekli aktörlerin yol açacağı olaylar bulunuyor.
AB’nin üstesinden gelmesi gereken güvenlik meseleleri arasında üçüncü parti tedarikçilerin şebekelere erişimi ve üçüncü parti sistemlerin kullanımı da var. Raporun işaret ettiği gibi teknolojik değişiklikler tehdit aktörleri için genel saldırı yüzeyini genişletiyor ve muhtemel giriş noktalarının sayısını artırıyor.