Uyuşturucu kullanım yaşı her geçen gün düşerken, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi son raporunda ailelere önemli uyarılarda bulundu. Raporda öne çıkan başlıklar şunlar:
gt; Uyuşturucu kullanımı oranı 15-24 yaş arasında yüzde 2.9, 25-44 yaş arasında yüzde 2.8, 45-64 yaş arasında yüzde 2.3 olarak belirlendi.
gt; Erkeklerde hayat boyu uyuşturucu madde kullanımı yüzde 3.5 iken, kadınlarda bu oran yüzde 2.6. 
gt; Eğitimsizlerde hayat boyu uyuşturucu madde kullanımı yüzde 2.6 iken, ilkokul mezunlarında yüzde 2.4, ortaokul mezunlarında yüzde 3.2, lise mezunlarında yüzde 2.6, üniversite mezunlarında ise yüzde 3.1.  
gt; İl merkezinde yaşayanlarda hayat boyu uyuşturucu madde kullanımı yüzde 2.6 iken, ilçe merkezinde yaşayanlarda yüzde 2.9, köy ve kasabada yaşayanlarda yüzde 2.7.
OKUL ORTAMI ÖNEMLİ
gt; Okul ortamı, bireyleri bilinçlendirme, zararlı alışkanlıklar karşısında duruş sergileyebilme, uyuşturucu madde gibi teklifler karşısında da 'hayır' diyebilme kabiliyetinin kazandırılması önemli. Okullarda rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde ve rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan rehber öğretmenler aracılığıyla eğitim verilmeli.
gt; Özellikle ergenlik döneminde bireyin aile içindeki huzur, arkadaş çevresi ve ilişkileri maddelerin kullanımında aktif bir rol oynuyor. Anne ve babanın bu tür evlerde çocuklarına karşı, iyi bir iletişim halinde olmaları, maddelerin etkileri ve sonuçları hakkında bilgilendirmeleri gerekiyor.
gt; Uyuşturucu birimlerinin uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde diğer birimlerle arasındaki koordinasyon sağlanmalı. Koordinasyon, beklenmedik gelişmelere hızlı ve etkili müdahale etmek için gerekli. 
Ebru Karatosun ANKARA