Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı, 2017 yılı kurban vekâlet bedellerini açıkladı. İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada; İslam dünyasında açlıktan ve susuzluktan ölen milyonlarca insanın varlığına vurgu yaparak,”Bu sebeple biz de vakıf olarak bu sene 23 ülkede kurban kesim faaliyetleri ve bu kurbanların dağıtımıyla ilgili bir çalışma programı hazırladık. İnşallah önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızı peyderpey bu ülkelere göndereceğiz. Bu sene Afrika’da ilave 5-6 ülke daha tespit ettik; Cezayir, Fildişi, Nijer gibi tabi daha evvel çalıştığımız Etiyopya yani Habeşistan; Sudan, Somali, Moritanya, Yemen gibi ülkelerde, Uzakdoğu’da; Endonezya’da olacak. Kazakistan, Kırgızistan ve Afganistan’da zaten uzun yıllardan beri bu kesimi yapıyorduk. İnşallah orda da bu kesimleri yapacağız. Tabi özellikle vergi muafiyeti alınması yani İhlâs Vakfı’nın ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsünde olması özellikle son bir sene için çok mühim. Ne için? Çünkü bin 500 vakıf ve derneğin devlete ihanet ettiği için kapatıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu İhlâs Vakfı’nı devlete hizmet eden, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerinde bulunan bir vakıf kabul ederek bunu Bakanlar Kurulu kararı ile tanzim ettiler ve resmi gazetede de Cumhurbaşkanımızın imzasından sonra yayınlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Aynı zamanda bu İhlâs Vakfı’nın ne kadar güvenilecek emin bir vakıf olduğunu da gösteriyor. Çünkü geçtiğimiz yıllardaki binlerce vakfın, derneğin kurban vekâleti almalarına rağmen kesmediklerini, ihanet ettiklerini öğrendik. Bu işler çok büyük bir vebaldir. İnsanlar İhlâs Vakfı’na güveniyorlar” diye konuştu. 

“Türkiye için kurban vekâlet bedelini 850 TL, yurt dışı için 600 TL olarak tespit ettik” 
Kurban vêkalet bedellerinin piyasaya göre belirlendiğini ifade eden Başkan Okyay, “Efendim bu tabi yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişen durumlara göre, ülkemizdeki çeşitli vakıfların, derneklerin de Türkiye’deki piyasaya göre belirledikleri bir rakamdı. Biz Türkiye için (kurban bağışı) kurban vekâlet bedelini 850 TL olarak yurt dışı için 600 TL olarak tespit ettik ve buna göre de web sitemizde ve gazetede, medyada bunu ilan ettik. Çok sayıda İhlâs Vakfı’nı seven dostlarımız da kurban vekâleti vermeye başladılar. Türkiye genelinde 38 öğrenci yurdumuz var. Bu sene de Samsun ve Kastamonu yurt inşaatları devam ediyor. Yaklaşık olarak 3 bin civarında üniversite öğrencisi kalıyor. 3 bin öğrenciden 330' u diğer ülkelerden gelen misafir öğrencilerimiz. Yurt dışından gelen bu öğrenciler arasında maddi bakımdan çok fakir olanlar var. Vakıf olarak bu misafirlerimize çok büyük kolaylıklar gösteriyoruz. Bu öğrencilerimizin bir yıllık et ihtiyacı için tüm yurtlarımızda yurt içinde kesilen etler kullanılıyor. Yurt dışındaki kesimlerin de tamamı o ülkelerde kullanılıyor. Mesela Afganistan'da yıllardan beri 200 büyükbaş hayvan keseriz. 13 tane de öğrenci yurdumuz var. Hem öğrencilerimizin et ihtiyacı karşılanmış oluyor hem de oradaki on binlerce fakir insanın ihtiyacı karşılanmış oluyor. Afganistan'ın kuzeyinde 10 milyon Türk yaşıyor. Bunların büyük bir kısmı Türkmen’dir. Bunlar Ehli Sünnet itikadında, Hanefi mezhebinde ve Matürîdî itikadında olan bizim soydaşlarımız, din kardeşlerimizdir. Somali milyonlarca insanın aç susuz felaket bir biçimde iptidai çadırlarda yaşadığı bir ülkedir. Devletimiz 4-5 yıldır oraya bütün imkânlarıyla yardımcı oluyor. Biz de uzun yıllardan beri 200 büyükbaş hayvan orada kesiyoruz” ifadelerini kullandı. 

KURBAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ