Çocuklar ruhsal ve toplumsal açıdan sağlıklı gelişebilmek için anne ve babalarının rol modellerine ihtiyaç duyuyorlar. Çocuk gelişimi denildiğinde akla ilk olarak anneler geliyor. Oysa babaların çocuklarıyla ilgilenmeleri, onların gelişimi ve bakımlarıyla ilgili sorumluluk almaları, ihtiyaç ve problemlere cevap verebilmeleri çok önemli. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Evren Tufan, bu işlevleri yerine getirebilmek için de beraber geçirilen zamanın süresinin değil, kalitesinin önem taşıdığına dikkat çekti. Doç. Dr. Tufan, babalara altı kritik tavsiyede bulundu:

1- İYİ İLETİŞİM İYİ SOSYAL BECERİ
Çocuk, annenin sevgisi ile bakımıyla sevilen ve değer verilen bir varlık olduğunu öğreniyor. Ayrıca bebeklik döneminde zihninde anne ile kendisini bir tutabiliyor, diğer bireylerin varlığını ise ancak baba figürünü fark etmeyle kabulleniyor. Babanın varlığı, çocuğun sevgiyi ve sahip olduklarını paylaşabilmesinde, karşılaştığı sosyal problemlere çözüm getirebilmeyi öğrenmesinde etkili oluyor.

2- OYUN BEYNİ GELİŞTİRİYOR
Babanın ilgisi, çocuğun zekâ gelişimine katkıda bulunuyor. Yapılan araştırmalarda, annelerin çocuklarıyla daha çok sözel ve duygusal, babaların ise daha çok fiziksel becerilere dayalı oyunları tercih ettikleri belirlenmiş. Babalarıyla daha çok zaman geçiren ve farklı becerileri geliştiren oyunlar oynayan çocukların gelecekte daha yüksek akademik ve mesleki başarılar sağladıkları yine yapılan çalışmalarla gösterilmiş.

3- ÜÇ YAŞ REKABET ZAMANI
Erkek çocuklar üç yaş civarında annenin sevgisi için babalarıyla rekabete girebiliyorlar. Çözüm olarak babalarıyla özdeşleşebiliyorlar. Bu özdeşlik, babanın gözlük ve benzeri eşyalarını kullanma, boya ile kendisine bıyık/sakal çizme gibi davranışlarla dışa vurulabiliyor. Babanın bu davranışların olağan olduğunu kabullenmesi sağlıklı bir baba-çocuk ilişkisinin kurulmasında faydalı olabiliyor. Kız çocukları da üç yaşından itibaren babalarına ilgi duymaya başlıyor, onlarla daha çok zaman geçirmek ve iletişim kurmak istiyorlar. Babalarıyla ilişki ve iletişimde sıkıntı yaşayan kız çocukları ileride içe yönelim bozuklukları açısından risk altında olabiliyorlar.

4- BABA GÜÇ DEMEK
Hem erkek, hem kız çocukları için baba “dış dünyadaki problemleri çözen”, fiziksel yapısından bağımsız olarak “güçlü” olarak algılanan ebeveyn oluyor. Çocuklar babalarının aile içi ve dışındaki sıkıntılara yaklaşımını model alıyor ve öz güvenlerini geliştiriyorlar. 

5- BASKI BÜYÜK TEHLİKE
Sürekli kısıtlayan, cezalandıran, kurallar ve yönergeler konusunda çocuklarının fikirlerine açık olmayan babaların çocukları ya babalarıyla çatışmaya giriyor. Böylelikle çocuklar isyankâr bir kişilik örüntüsü geliştiriyor ya da kendi istek ile ihtiyaçlarını bastırarak boyun eğiyor, utangaç ve içe dönük bir kişiliğe sahip oluyorlar.

6- RUH SAĞLIĞI ÖNEMLİ
Sağlıklı bir ruhsal gelişim çocuk için iyi bir gelecek demek. Çocuk birçok becerisini bu sayede kazanıyor. İleride gelişebilecek ruhsal hatalıklara karşı direnç sağlıyor.