SGK, yetim aylığı alabilmek için anlaşmalı boşanan çiftlerin peşine düştü. 2007 yılında eşinden boşanan genç kadın, babasından dolayı yetim aylığı almaya başladı. SGK kontrol memurları, çiftin yetim aylığı almak için anlaşmalı boşandığını tespit etti. Tutulan raporda, kadının boşanmış olduğu eşi ile aynı adreste birlikte yaşadığının tespit edildiği, boşanmanın muvazaalı olduğu belirtildi.

SON ÜÇ GENEL SEÇİMDE AYNI OKULDA OY KULLANDILAR

Raporda, eşlerin boşanmalarına rağmen son üç genel seçimde aynı okulda oy kullandıklarına dikkat çekildi. Harekete geçen SGK, genç kadına 17 Ekim 2008 ile 16 Nisan 2010 tarihleri arası dönemde ödenen yaklaşık 12 bin liralık yersiz aylıklar için icra takibi başlattı. Genç kadın icra işlemine itiraz etti. Bunun üzerine SGK, İş Mahkemesi’ne müracaat ederek, itirazın iptali ve yüzde 40 icra inkâr tazminatı ödenmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. SGK kararı temyiz edince devreye Yargıtay 10. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Emsal kararda, boşanan çiftin son üç genel seçimde aynı okulda, aynı sandıkta oy kullandıkları hatırlatıldı. Kararda, "Davalının borç tahakkuk dönemini kapsayan adres hareketleri izlenmiştir. Çiftin aynı lisede, aynı sandık numaralarında oy kullandıklarının anlaşılması karşısında sübût bulan davada davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, toplanan delillerin hatalı şekilde değerlendirilmek suretiyle davanın reddine yönelik hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir. O halde, davacı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir" denildi.

Miras bekleyen akrabalara Yargıtay'dan kötü haber Miras bekleyen akrabalara Yargıtay'dan kötü haber Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Karara göre, miras birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddedilirse, ikinci derecedeki akrabalara geçemeyecek.

Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay'dan emsal karar: 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti.

Yargıtay’dan emsal karar: Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı Yargıtay’dan emsal karar: Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ‘Sen ne güzel kızsın’ diyerek genç kıza sarılmaya çalışan kişiye, ‘basit cinsel taciz’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, sanığın, Türk Ceza Kanununun 105. Maddesinde düzenlenen ‘cinsel taciz’ suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar verdi.