Geçimsizlik yaşayan bir çift, Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi; erkeği ağır, kadını hafif kusurlu kabul ederek her iki tarafın davasının kabulü ile boşanmalarına karar verdi. Karar sonrası erkek, istinaf kanun yoluna başvurdu.

İKİ TARAF DA EŞİT KUSURLU SAYILDI

Bölge Adliye Mahkemesi, iki tarafı da eşit kusurlu saydı. Erkeğin, 'sürekli akşamları iş çıkışından sonra annesinin evine giderek bu durumu alışkanlık haline getirmek, evin ihtiyaçlarını gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmemek ve evi terk etmek' hareketleri kusur sayıldı. Kadının ise 'evin anahtarlarını değiştirmek, eşinin eşyalarını toplayarak çöpe atmak' şeklindeki davranışları kusur sayıldı. Kararı iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Kocanın her akşam iç çıkışı annesini ziyarete gitmesinin boşanma sebebi sayıldığı Yargıtay kararında, kadına bölge adliye mahkemesince kusur olarak yüklenen 'eşi için kocalık vazifesini yerine getirmiyor dediği' vakıasının aile ortamında tarafların evlilik birliğindeki sorunlarıyla ilgili görüşmede söylendiği ve bu nedenle bu sözlerin kadına 'kusur' olarak yüklenmesinin doğru olmadığı ifade edildi.

"O halde, mahkemece belirlenen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlara göre erkeğin boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir" denilen Yargıtay kararında şu ifadeler yer aldı: Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- karşı davalı erkek daha fazla kusurlu olduğundan, boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen davalı- karşı davacı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesi gereğince uygun miktarda maddi tazminat takdir edilmesi gerekir. Kadının bu isteğinin hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak reddi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yargıtay'dan emsal karar! Çocuğa hakaret boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Çocuğa hakaret boşanma sebebi Karşılıklı boşanma davası açan çift hakkında Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar geldi. Davanın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çocuğa hakaret eden tarafı kusurlu bularak durumu boşanma sebebi saydı.

Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Yargıtay'dan emsal karar: Boşanma davasını ilk açan taraf kusurlu sayıldı Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; ilk davayı açarak, birlikte yaşamaktan kaçınıp boşanmaya sebep olan eşin kusurlu olduğuna hükmetti.