EVREŞE YOLLARI

“Evreşe yolları dar / Bana bakma benim yârim var” sözleriyle ünlü türküye konu olan kasaba, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı. Bir ova içindeki Evreşe’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunur.

MALABADİ KÖPRÜSÜ

Malabadi Köprüsü / Malabadi Köprüsü / Orda başladı bitti / Şu garibin öyküsü.
Hikâyeye göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü iki sevdalının aşkına ortak olmuştur. Karşı köyden bir kızı seven genç oğlan, kızla gizlice köprüde görüşmektedirler. Oğlan kızı babasından ister, baba vermez. O günden sonra da gizli buluşmalar devam edince, kızın babası köprüde pusuya bekler gece buluşan iki âşığı öldürür.

AMAN ORMANCI

“Çıktım Belen Kahvesine / Baktım ovaya ovaya” türküsüne konu olan Muğla'daki Belen Kahvesi bugün de kültür turizmine hizmet ediyor. Belde insanı, yılda yaklaşık 75 bin kişinin ziyarete geldiğini söylüyor. Tarihî mekânda çaylarını yudumlayan meraklılar, gözleme yiyerek yorgunluk atarken, yaşlılardan da olayına şahit oldukları türkünün hikâyesini dinliyor.

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ

“Şu Fırat’ın suyu akar derindir” türküsünde “Kömürhan Köprüsü Harput’a bakar” diye bahsedilen köprü, 1976 yılında Karakaya Barajı’nın yapımından sonra sular altında kaldı.

ON GÖZLÜ KÖPRÜ

Rivayete göre yakın zamanda Diyarbakır’da yaşayan varlıklı ailelerden birinin çocukları olmuyormuş. Evlat hasretiyle yanıp tutuşurlarken Kırklar ziyaretine gidip dua ettikten sonra bir kızları olmuş. Adını Suzi/Suzan koymuşlar.
Annesi kızını her doğum gününde  dağa götürür bir adak kestirirmiş.
Suzan “âşık olacak yaşa” gelmiş ve komşuları Adil’e tutulmuş. 
Bir doğum gününde Kırklar ziyaretine giden kız, gizlice dağa gelmiş olan Adil ile buluşmuş. Bu nikâhsız buluşma evliyayı üzmüş.
Suzi/Suzan geri dönüş yolunda On Gözlü Köprü’den Dicle’ye düşüp ölmüş, Adil de aklını yitirmiş.
Âşıkların ardından bir de türkü yakılmış:

SUZAN SUZİ

Kırklar Dağı’nın yüzü
Karanlık sardı düzü,
Ben öleydim Suzan Suzi
Ziyaret çarptı bizi…

Köprü altı kapkara
Anne gel beni ara,
Saçlarım kuma batmış
Tarak getir de tara…

Köprünün orta gözü
Sular apardı düzü,
Ben öleydim Suzan Suzi
Dicle ayırdı bizi…

Tarihî köprü yıkılma tehlikesi altında Tarihî köprü yıkılma tehlikesi altında Mimar Sinan’ın ‘’Eserlerimin içerisinde şaheserimdir’’ dediği İstanbul Büyükçekmece’de bulunan, yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihî Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor