BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Bombacı Mehmet Çavuş

Ahmet Demirbaş
Facebook
Çanakkale muharebelerinde bir "Bombacı Mehmet Çavuş" vardı. İngilizlerin fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen yakalar, karşı siperlere fırlatırdı!..

Bir "Bombacı Mehmet Çavuş" vardı. Çanakkale muharebelerinde Seddülbahir ve Conkbayırı'nın büyük kahramanlarındandı... Bu kahraman Anadolu evladının özelliği; İngilizlerin siperlerimize fırlattığı el bombalarını korkusuzca hemen yakalar, geldiği yere fırlatır ve zararını kendilerine çevirirdi. İngilizler bunu durumu anlamışlar ve bombaları, pimini çektikten biraz sonra fırlatarak bombaların tekrar kendilerine atılmasını önlemeye çalışmışlardı...
İşte böyle fırlatılan bir bomba Mehmet Çavuş'un elinde patlayarak sağ elinin bileğinden kopmasına sebep olmuştu. Bu yiğit delikanlı vazife şuuruyla hastaneden tabur kumandanına şöyle diyordu:
"Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni müteessir eden ve yine kıtama iltihak edip düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz, affedeniz muhterem kumandanım..."
Ancak ne var i; Mehmet Çavuş, bu sözleri söyledikten hemen sonra kan kaybından şehid oldu...
***
Yine cephede bir kolunu kaybetmiş olan emekli Yüzbaşı Dursun Bayraktaroğlu da bir hatırasını şöyle nakleder:
"Harbiye son sınıf talebesi iken Çanakkale Savaşı başlayınca 19 yaşında bir asteğmen olarak kendimi bu muharebelerin içinde buldum. Seddülbahir cephesinde bir çarpışma sırasında kolumdan yaralandım. Emir eri olarak hizmetime verilen İbrahim, beni hemen sırtlayarak sıhhiye çadırına götürdü. Orada ilk yardım yapıldıktan sonra da çadırlı hastaneye sevk ettiler, fakat kolumu kurtaramadılar. Er İbrahim kükremiş bir aslan gibi;
-Bana müsaade edin kumandanım, cepheye döneyim de intikamınızı alayım, diyordu.
-Benim ve benim gibilerin intikamını alacak binlerce asker var cephede, dediysem de dinletemedim.
-Kumandamın, seni bu halde görmek çok müşkil, hele cephedeki arkadaşlara, 'İbrahim kaçtı' dedirtmem, mutlaka gitmeliyim, dedi.
-Öyleyse Allah yardımcın olsun evladım, dedim.
İbrahim hemen arkadaşlarının yanına döndü. Fakat onu fark eden bir düşman askerinin kurşunu ile yolda şehid düştü... Ruhları şad olsun...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
578678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ahmet-demirbas/578678.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT