BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müminler için beş yerde bayram olacak

Hasan Yavaş
Facebook
Enbiyanın ve evliyanın bayramı, rüyetullahtır. Onlar Allahü azîm-üş-şânın rızasına müştaktırlar... Müminler için hakiki bayram, beş yerde olacaktır...
       
Ramazan ve Oruç Meseleleri -2- 
Oruç, Allahü tealaya bağlılığın ve teslimiyetin  bir nişanesi olan ve Onun rızasını  kazanmak için her türlü nefsani ve şehvani arzularımızı terk ettiğimiz bir ibadettir. İnsanın, yemeyi-içmeyi  terk ederek, meleklere benzemesidir. Rabbimizin sıfatı ile sıfatlanmasıdır. Kulun oruç tuttuğunu sadece Rabbimiz bilir. Onda  riya/gösteriş yoktur.
Bayram ise, sevinmek demektir. Bayramlarda insanları sevindirmek de çok sevaptır. Müslümanlar, birbirini ziyaret edip hediyeleşmelidir. Hadîs-i şerîflerde (İnsanlar, kendilerine iyilik edenleri sever) ve (Hediyeleşiniz, sevişirsiniz) buyuruldu. Hediyenin en kıymetlisi, en faydalısı, güler yüz, tatlı dildir. Bid’at sâhiplerinden başka herkese, dosta ve düşmana, Müslümana ve kâfire, daima güler yüz, tatlı dil göstermelidir. Kimse ile münakaşa etmemelidir. Münakaşa, dostluğu giderir. Düşmanlığı arttırır...
Oruç tutan cahil kimselerin bayramı, akşam olunca, iftar ederler ve istediklerini yerler ve içerler ve işte bizim bayramımız budur derler. Âlimlerin bayramı ise, akşam olunca, iftar ederler ve eğer, Allahü azîm-üş-şân tuttuğumuz oruçtan razı olduysa, bizim bayramımız budur derler. Eğer razı olmadı ise, bizim hâlimiz nice olur, diye tefekkür ederler. Ama enbiyanın ve evliyanın bayramı, rüyetullahtır. Onlar Allahü azîm-üş-şânın rızasına müştaktırlar.
Müminler için hakiki bayram, beş yerde olacaktır:
Birincisi,  sol yanındaki melek, kötü amel olarak yazmaya bir şey bulamadığı, yani günah işlemeden geçirdiği zaman,  mümin için bayramdır.
İkincisi, sekerât-ül-mevtte/ölüm anında, müjdeci meleklerin gelip, merhaba ya mümin! Sen Cennetliksin diyerek müjde verdikleri zaman, mümin için bayramdır.
Üçüncüsü, kabre varınca, kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe bulduğu zaman, mümin için bayramdır.
Dördüncüsü, Kıyamet gününde, Arş’ın altında, Peygamberler ve evliya ile, âlimler ve salihler ile birlikte gölgelendiği zaman, mümin için bayramdır.
Beşincisi, kıldan ince ve kılıçtan keskin ve gecenin karanlığından daha karanlık, bin yıl iniş ve bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan sırat köprüsü üzerinde, yedi yerde olan suale cevap verip geçerse, mümin için bayramdır. Eğer bu cevapları veremezse, her birinde, bin yıl azap olunsa, gerektir. O yedi sualin birincisi, imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hacdan, beşincisi zekâttan, altıncısı kul hakkından, yedincisi gusül, istibra ve istincâdan ve abdestten olacaktır... Cenab-ı Hak hepimize, bu hakiki bayramlara kavuşmamızı nasip eylesin!..
Not: Bütün okuyucularımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, din ve dünya saadetleri için dua ederim.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
592229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/592229.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT