BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İslâmın büyük müceddidleri

Hasan Yavaş
Facebook
İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle  İslâmiyete büyük hizmetler yapmışlardır.
 
İslâm  dininin, kıyamete kadar hiç bozulmadan  devam etmesine hizmet edecek olan büyük âlimlere (Müceddid) denir. İslâm dininin bekçileri olan Müceddidler, yaşadıkları asırlarda, yazdıkları eserlerle ve yetiştirdikleri talebelerle  İslâmiyete büyük hizmetler yapmışlardır. Bunlar, İslâmiyeti yıkmaya çalışan ve  kitaplar yazarak Ehl-i sünnet itikadındaki Müslümanları aldatmaya, İslâmın temel bilgilerini bozmaya kalkışanlara cevaplar vererek onları susturmuşlardır. Bu hizmetleri yapan müceddidlerin kimler olduğunu, sonra gelen âlimler bildirmişlerdir. Hayatları ve yaptıkları hizmetler  öğrenilmeli ve ibret alınmalıdır:
1. Müceddid, Ebû Bekr-i Sıddîk “radıyallahü anh” (v.12) hazretleridir.
2. Müceddid, İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe (v.150) hazretleridir.
3. Müceddid, Cüneyd-i Bağdadî (v. 298) hazretleridir.      
4. Müceddid, Kâdı Muhammed Ebû Bekr-i Bakillanî’dir (v. 403)
5. Müceddid, Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî’dir. (v. 561)
6. Müceddid, Seyyid Ahmed Rufâî hazretleridir.  (v. 578)
7.Müceddid Abdullah bin Ömer Kadı Beydâvî’dir. (v. 685) (Envârüt-Tenzîl) adındaki tefsiri çok kıymetlidir.
8. Müceddid Muhammed Behâddîn-i Nakşibend hazretleridir. (v. 791) Binlerle evliya yetiştirdi. Talebesi her tarafa yıldızlar gibi yayıldı.
9. Müceddid, Şemseddin bin Hamza Fenârî’dir. (v. 834) Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislâmıdır.
10. Müceddid, Şemseddin Ahmed bin Süleyman bin Kemal Paşa’dır. (v. 923)  (Kemâl Paşazade Ahmet Efendi) adı ile tanınır. Osmanlı Şeyhülislamı idi. Çok kitap yazdı. İnsanlara ve cinlere fetva verirdi. Bütün İslâm âlimleri arasında (Allâme Kemâl) diye ün salmıştır.
11. Müceddid, İmam-I Rabbanî Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Farûk-ı Serhendî (v.1034) hazretleridir. Bilinmeyen ve işitilmeyen ilimlerin kaynağı idi. Üç cild olan (Mektûbât) gibi bir kitap o zamana kadar yazılmamıştı. İslâm dinindeki bid’atları, sapıklıkları kökünden silip kaldırdı. Hakikatleri açığa çıkardı. Müslümanlığı, Resûlullah “sallallahü aleyhi vesellem” zamanında olduğu gibi saf ve temiz hâle getirdi. Resûlullahın “sallallahü aleyhi vesellem” ve Eshâb-ı kiramın yolunu takip etti. Doğru olarak bütün dünyaya yaydı. Binlerle velî, yüzlerle mürşid-i kâmil yetiştirdi.
12. Müceddid, İmam-ı Rabbanî’nin oğlu Muhammed Ma’sûm-i Farukî (v.1080) hazretleridir. Yedi bin mürşid derecesine yükselmiş âlim yetiştirdi. Zamanın kutbu idi. Bütün İslâm memleketleri, kendisinden saçılan nurlarla aydınlanmıştı. Feyiz kaynakları bu ana gelinceye kadar akmaktadır.
13. Müceddid, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (v.1242) hazretleridir. Âriflerin kutbu, İslam dininin senedi, hakikâtin burhanı idi. Mürşid-i kâmil idi. İlim deryası idi. Asrının bir tanesi idi. Binlerle âlim ve velî yetiştirdi.
14. Müceddid, Sultan İkinci Abdülhamid Han (v.1136/1918) hazretleridir. 34.Osmanlı Padişahı ve 99. İslâm halifesidir. İslâmiyete hizmetleri sayılmakla bitirilemez.
Bunlardan sonra da müceddidler gelecektir. Bunlardan biri ve en büyüğü Hazret-i Mehdi olacaktır. Böylece İslam dini, kıyamete kadar bozulmadan devam edecektir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
607316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/607316.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT