BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

İş Kanununda yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Lütfi Köksal
Facebook
4857 sayılı İş Kanuna göre aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:
a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25'inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.)
b) Kadın işçilerin 74'üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.
c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).
d) Çalışmakta olduğu iş yerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).
e) 66'ncı maddede sözü geçen zamanlar.
f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.
g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.
ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler.
 j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65'inci maddedeki kısa çalışma süreleri.
k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.
5963 Sayılı Basın İş Kanununa göre çalışmış sayılan haller:
Gazeteci, çocuğu dünyaya geldiği zaman üç; eşi veya çocuğu, anası veya babası öldüğü zaman dört; çocuğu evlendiği, kardeşi, büyük anne veya büyük babası veya torunu öldüğü zamanlar iki gün olağanüstü ücretli izine hak kazanır. Bu izinler senelik izinden sayılmaz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

>Hasan S.
01.02.1965 doğumluyum. 01.03.1993 tarihinde işe başladım ve 4.750 günüm var. Askerliği 1986/1987 yıllarında 18 ay yaptım. Ne zaman emekli olabilirim?
CEVAP: Verdiğiniz bilgilere göre; 25 yıl, 54 yaş ve 5.675 günle emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz 01.03.1993 tarihinden önce olduğu için, sadece 4 ayını borçlanırsanız giriş tarihiniz 01.11.1992 olur ve 53 yaşınızın dolduğu 01.02.2018 tarihinde, 5.600 günle emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
576780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/lutfi-koksal/576780.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT