BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kalplerin pasını istiğfar temizler

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: “Demirin pası gibi, kalplerin de pası vardır. Bu pas, istiğfarla giderilir.”
 
Ebü’l-Hakem Seyyâr hazretleri Tabiîn devrinde yetişen hadîs âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Basra’da doğdu. 122 (m. 739)’da vefât etti. Rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bazıları şunlardır:
“Kendisine fakîrlik verilen bir kimse, ihtiyâcını insanlara bildirip onlardan bir şey beklerse, fakîrliği devam eder. Şayet hâlini Allahü teâlâya arz edip O’ndan bir şey beklerse, ona ihtiyâcının karşılığını verir. Bu, ya âhirette vereceği bir ecir, sevâbdır. Veyahut da dünyâdaki zenginliktir.”
“Bir kimse hac yapıp, zinâ ve başka hiç günah işlemeden dönerse, anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenir.”
“Benden önceki Peygamberlerden hiçbirine verilmeyen beş şey, bana verildi: 1. Düşmanlarımı, bir aylık yoldan benim korkum kaplardı. 2. Yeryüzünün her tarafı bana mescid yapıldı ve temiz kılındı. Ümmetimden bir kişi, namaz vakti nerede girerse, orada namazını kılsın! 3. Düşmanla yapılan harbin sonunda ele geçen ganîmetler bana helâl kılındı. Benden önce kimseye helâl olmadı. 4. Bana şefaat etmem için izin verildi. 5. Diğer peygamberler, kendi kavimlerine peygamber olarak gönderilmişti. Ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim.”
“Hikmet kişinin şerefine şeref katar, köleyi yükselterek sultanlar meclisine oturtur.”
“Bir kimse Allahü teâlânın indinde kendisi için ne olduğunu anlamak isterse, kendisinde Allah için ne var ona baksın.”
“Cuma gününde bir saat vardır. Mümin kul o saatte bir şey isterse o kabul olur.” Eshâb-ı kiram o saatin hangi saat olduğunu sordu. Buyurdu ki: “İkindi ile akşam arasıdır.”
“Cennet ehlinin en aşağı derecede olanının baş ucunda 10.000 hadimin elinde farklı renkte altın ve gümüşten iki sahan vardır. En son yediğini de ilk iştahı ile yer.” 
“Müminler bir bina gibidirler. Nasıl ki, bina, parçalarının birbirine destek olmasıyla kuvvet bulursa, müminler de birbirine destek olmak sûretiyle kuvvet bulurlar.”
“Eshâbım yıldızlar gibidir. Kim onlara uyarsa, doğru yol üzere bulunur.”
“Ümmetim yağmur gibidir. Evveli mi, yoksa sonu mu hayırlıdır bilinmez. Nerede bulunurlarsa fayda verirler. Yanî hepsi hayırlıdır.”
“Lâyık olduğunuz şekilde idâre olunursunuz. Size lâyık olduğunuz şey verilir.”
“Demirin pası gibi, kalplerin de pası vardır. Bu pas, istiğfarla giderilir.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/610812.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT