BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kadın ve erkek üzerine bir deneme -2-

Yetenekli Kalemler
Facebook
Kadın ile erkeği eşitlemek kadına da erkeğe de zulümdür. Kadınına hak ettiği değeri vermeyen milletlerin istikbâli de tehlikeye girer. Eşitlik safsatasıyla kadınların haklarına sahip çıkma adına her alanda erkeklerle yarıştırılması, ellerine erkek düşmanlığını körükleyen dövizler tutuşturularak sokak sokak dolaştırılıp feministlerin oyuncağı yapılması, doğurganlık özelliğinin kariyer ve estetik kaygılarına kurban edilmesi, sınırsız özgürlük kisvesi altında cinsel obje olarak takdim edilmesi kabul edilebilir bir şey değildir.
Muhtemelen bu işin arka planında ailenin direği kadını hedef alarak aileyi parçalama niyetinde olan sözde kadın haklarını koruma ve kollama amaçlı örgütlenmiş bazı vakıf ve derneklerin olduğunu düşünmek hayal olmasa gerek. Bu günlerde Japonya’dan esinlenerek gündeme gelen kadın üniversitelerinin Türkiye’de de açılması yönünde atılmak istenen adımları "cinsiyete dayalı üniversite istemiyoruz" sloganıyla protesto eden cumhuriyet kadınları derneğinin kadın üyeleri memnun olacakları yerde karşı çıkmaları sizce manidar değil midir? Oysa Japonya'nın yanı sıra Amerika, Avustralya, İngiltere, Kanada, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde de kadın üniversiteleri bulunuyor.
Bu gerçeğe rağmen kadın erkek arasındaki farkı başka anlamlarda değerlendirmeye çalışan kimi feministlerin yönlendirmesiyle yıkılan yuvalar yok mudur? Bu sebeple annesi, babası ayrı yaşayan çocukların toplumun kanayan yarası hâline dönüşmesinde, kronikleşmiş "idrak yolları" enfeksiyonu hastalığına yakalanmış bu kimselerin payı yok mudur? Bu çocukların vebalinden anneler-babalar eşitlik gargarasıyla kurtulabileceklerini mi sanıyorlar? Bunlar değil mi ki, kadının rolünü erkeğe, erkeğin rolünü kadına belletenler. Bu maço tipler yüzünden light erkek-sert kadınlar çağını(!) yaşamaya başladık. Komik gelecek ama böyle giderse karısına “tamam kocacım” diyen erkekleri görmeye başlar mıyız yakında acaba? Allah sonumuzu hayreylesin. Bu zavallılara da akıl fikir idrak versin...
               Güngör Ulusoy-İzmir
 
 
ŞİİR
 
                             Rûh
 
Halk eylemiş Rabb-i ezel eşyâyı hep irfân ile
Rûh üflemiş eşyâsına bir vechi itmi’nân ile
 
Yaprak yaprak u nev’ nev’ güldesteler bahş eylemiş
Râyiha olmasaydı ger zevk olmazdı reyhân ile
 
Bir nesnede rûh olmasa olmaz mükemmel süslesen
Lezzeti yoksa kahvenin olmaz lezîz fincân ile
 
Bî-ruh zamân etmez mürûr eylerse ger vermez sürûr
Kimdir cidâl eyler durur bu tîzgerd devrân ile
 
Nîce müstahkem hâneler vardır velâkin hâlîdir
Tüm hâneler rûhun bulur bir muhterem mihmân ile
 
Âbâd kıl sen kalbini tâ ki mihmân teşrîf ede
Mihmân ağırlanır mı hiç bir hâne-i vîrân ile
 
Rûhu ile âkıl kişi ahlâkını tezyîn eder
Hemdem olur âlim ile âbid ile pîrân ile
 
Bağdâdiyâ kat’ et sözü gayrı sükûnet vaktidir
Eyle temâyül Rabb’ine du çeşm-i pür giryân ile
                                                        "Bağdadî"
 
 
UNUTULMAZ İSİMLER
 
TURAN YAZGAN: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eski Başkanı. 1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğdu. 1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Daire Başkanlığı’nda “İktisadi Araştırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş yıl görev yaptı. 1963 yılında İtalya’ya, Güney İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yapmak üzere gitti. 1966 yılında İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1967’de “Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyoekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konulu tezi vererek doçent oldu. 1979’da İktisat Fakültesi profesörlüğüne yükseltildi. 2000 yılında üniversiteden emekliye ayrıldı. 1980 yılında kurduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını yürüttü. Evli ve 3 oğul, 2 torun sahibi.
22 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
609146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/609146.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT