Gerek yurt dışına göç etmek zorunda kalmış, gerekse yaşadıkları topraklar üzerindeki silahlı çatışmalar nedeniyle ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalmış on binlerce Afgan ailenin çocuğunun eğitim alamaması halen ülkenin en ciddi sorunların biri.
Ülke içerisinde göçe zorlanan ailelerin barındığı kamplarda, çocuklar temel eğitimden bile yoksun. Devletin imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle birçok çocuk eğitimsiz olarak büyümek zorunda.
Yurt dışından ülkeye dönen mülteci aileler çocuklarının bu açıklarını meslek edindirme kurslarına göndererek kapatmaya çalışıyor.
Anadolu Ajansı ekibinin Herat'ta ziyaret ettiği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin destek verdiği bir kursta, 40 kız, 40 erkek öğrenci mesleki eğitim alıyor.
Kız öğrenciler ağırlıklı olarak bilgisayarla ilgilenirlerken, erkek öğrenciler daha çok elektrikli cihaz ve cep telefonu tamiri konusunda uygulamalı eğitim alıyor.
- Mülteci çocuklar eğitimsiz büyüyor
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, komşu ülke Pakistan ve İran'da yaşayan Afgan mülteci çocukların büyük bir kısmı çeşitli sebeplerden ötürü okula gitmekte zorlanıyor.  
Yine BM verilerine göre, Pakistan'da okul çağındaki Afgan mülteci çocukların yüzde 80'i eğitimden yoksun büyürken bu ülkedeki mültecilerin sadece yüzde 33'ü okuma yazma biliyor. Kadın ve kız çocukları arasında okuma yazma oranı ise yüzde 7,6. 
Afganistan'da 2001'de Taliban'ın iktidardan uzaklaştırılmasının ardından kız çocuklarının okula gidebilmelerinin önü açılsa da, yaşanan çatışmalar özellikle güney bölgelerde hala çocukların okula gitmesinin önünde büyük engel.