Buna göre işsizlik oranı mayısta, mevsimsel olarak tarım sektöründeki canlılığın da etkisiyle bir önceki aya göre 0.3 puan azaldı ve yüzde 9.3 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 2 milyon 821 bin kişiden 2 milyon 789 bin kişiye düştü. Mayıs ayında tarımda çalışan sayısı, nisan ayına göre 263 bin kişi artarak 5 milyon 774 bin kişiye çıktı. Özellikle ilkbahar ekimi, dikim, çapalama, sulama gibi işlemlerin artması istihdamı besledi. Nisan ayında tarımın istihdamdaki yüzde 20.7 olan payı, mayıs ayında yüzde 21.3'e yükseldi. Yüzde 20 olan sanayinin payı ise değişmedi. Hizmetlerin payı yüzde 52.1'den yüzde 51.5'e geriledi. Bu arada Nisan-Mayıs-Haziran döneminde tarım dışı işsizlik 0.7 puanlık artış ile yüzde 11.4'e çıkarak, genel işsizlikten daha hızlı yükseldi. Öte yandan istihdam edilen 27 milyon 72 bin kişinin 17 milyon 952 binlik kısmını maaşlılar oluşturdu. Bunların toplam istihdamdaki payı yüzde 66 oldu.