Et ve Süt Kurumuna (ESK), bu sene sonuna kadar sıfır gümrük vergisiyle büyükbaş hayvan eti ithalatı için 30 bin ton kontenjan tahsis edildi.


Bakanlar Kurulunun, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 


Buna göre, ESK'ya taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatında sıfır gümrük vergisiyle bu sene sonuna kadar 30 bin ton kontenjan tahsis edildi. 


Bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecek.