Konu ile ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, See One Enerji Petrol Madencilik şirketi, 13 Ağustos 2015 tarihli dilekçesi ile 4 ayrı paftada petrol arama ruhsatı almak için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.


Bu paftalara yapılan diğer başvuruların 90 gün sonunda Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmasının ardından 60 günlük başvuruları değerlendirme sürecine geçilecek.