- DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan: "Türk ekonomisi için 'sıfır', hatta 'negatif büyüme' kara propagandası yapıldığı bir dönemde bu büyüme rakamı, tüketici ve yatırımcı güvenini artırıcı bir gelişmedir. İsabetli politikalarla bu istikrarsız konjonktürde kalkınmayı yönetmeyi başardığımızı gösterdik."
- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi: “1 Kasım'dan sonra siyasi istikrarın tesis edilmesini ve ihracat odaklı büyümenin, tekrar Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer almasını istiyoruz. Hain terör saldırılarının da yatırımları olumsuz etkilememesi için bir an önce kardeşliğimizi pekiştirerek, huzur ortamını tesis etmeliyiz."
- MÜSİAD Başkanı Nail Olpak: “Belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda, beklentilerin ötesinde büyüme oldukça önemlidir. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreği için de pozitif bir tablo sunmaktadır. Daha yüksek büyüme oranlarının yakalanabilmesi adına siyasi istikrar ve güvenin yeniden tesis edilmesi bir ön şarttır."
- İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: “Yüzde 3.8'lik bu büyümeye sanayiden gelen yüzde 4.6'lık katkıyı çok değerli buluyoruz. Ancak üçüncü çeyrekte yaşadığımız gelişmeler, büyümenin sürdürülebilir olması açısından şüphe uyandırıyor. İhracatla desteklenen bir büyümeye odaklanalım, reformları hayata geçirelim."
- Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: "İç talepteki artışta, kurların yükselmeye devam edeceği ve özellikle dayanıklı tüketim mallarının fiyatlarına yansıyacağı beklentisi, satın alma kararlarının öne çekilmesine yol açtı. Büyüme için iç talep canlı olmalı. Firmaların sürdürülebilirliği için bu çok önemli."
- TÜGİAD Başkanı Rahmi Çuhacı: "Siyasi istikrarsızlık ve artan terör olayları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde, beklentiyi aşan büyüme performansı geleceğe dair umudumuzu artırdı. Yatırım açısından en cazip ülkelerden biriyiz. Ülke olarak bu gücümüzün farkına varmalıyız" dedi.
- İTO Başkanı İbrahim Çağlar: "İkinci çeyrek büyümesi ile son beş çeyreğin en iyi rakamına ulaşıldı. Bu gelişme, özel sektörün ekonomiye ve istikrara güvenini teyit ediyor. İç pazardaki ivme ve ihracattaki mevcudun artarak devam etmesi, önümüzdeki dönemde de büyümeyi destekleyecektir."
- ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: “Bu büyüme, uzun dönemli bir istikrar sürecinin yansımasıdır. Öyle anlaşılıyor ki ekonomide bir kısım taşlar ciddi anlamda yerine oturmuştur. Son zamanlarda yaşadığımız önemli terör problemleri dahi bu güveni sarsacak yıkım etkisi oluşturamıyor."