Oğuzhan ŞAHiN ANKARA

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde ekonomiye dönük atılacak adımlar arasında emek yoğun sektörlere yönelik dile getirilen “anahtar teslimi fabrika” binası yapılması öne çıktı. 1 Kasım seçimlerinde istikrar için tek başına iktidar isteyen AK Parti, buna dönük ekonomik ajandasını da seçim beyannamesinde sıraladı. İşte, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı beyannamede öne çıkan bazı ekonomik hedefler:
? Büyüme ve istihdam politikalarının destekleneceği belirtiliyor. Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam edecek. Enflasyon hedefleri, hükümet ve Merkez Bankası (MB) tarafından 3'er yıllık vadeler için belirlenecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek, MB'nin fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek.
? Kamu ihale sistemi reforme edilecek. Yeni Vergi Usul Kanunu çıkarılak. Vergi tahsilatını kolaylaştırmak için belirli yerlere ödeme terminalleri kurulması planlanıyor.
? Lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim mallarına yönelik caydırıcı vergilendirme yapılacak. 
? Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” pilot çalışması yapılacak.
? Halka açık şirketler desteklenecek. Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı sağlanacak. Nakdi sermaye artırımı yapan şirketler için, “artırılan sermayenin belli bir kısmının her yıl kurum kazancından indirilebilmesi” sağlanacak. Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açılacak.
? Yatırımcıların, 2015 ve 2016'daki yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak. Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi, karşılıksız fabrika binası yapılacak.
? Finans alanında ihtisas mahkemeleri kurulacak. Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, bu alana yönelik etik ilkelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi hedefleniyor. 
? Petrol ve LPG lisans sahipleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Akaryakıt satış bilgilerini anlık olarak takip edebilecek merkezi bir sistem hayata geçirilmesi planlanıyor. Akaryakıt ve LPG taşımacılığında kullanılan kara ve deniz araçlarıyla ilgili de bir takip sistemi kurulacak.
? Sosyal yardım alanların gelirlerinin, kayıtlı işe başlar başlamaz kesilmemesi, belirli bir süre veya gelir yeterli bir noktaya erişinceye kadar devam ettirilmesi planlanıyor.
VAATLERİN MALİYETİ 19 MİLYAR TL

Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim beyannamesindeki vaatlerin toplam maliyetinin 19 milyar TL olduğunu ve bu vaatlerle bütçede bir açık ortaya çıkmayacağını açıkladı. Habertürk Televizyonu'nda soruları cevaplayan Davutoğlu: “Hesaplara göre taahhütlerimizin maliyeti 19 milyar TL civarında GSMH'mızın yüzde 1'i nispetinde. CHP ve MHP'nin 150 milyar TL civarında” dedi. AK Parti'nin büyüme stratejisi şu 5 temel eksene oturtuldu: “Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, beşeri sermaye geliştirilerek iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi.”