Türkiye'nin Rusya'yı saf dışı bırakacak projesiTürkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığını azaltacak K. Irak doğalgaz boru hattı ihalesi Şubat’ta yapılacak. 2018’de devreye girecek hattan 20 milyar metreküp gaz alınacak.
Türkiye’nin enerjide Rusya’ya bağımlılığını azaltacak Kuzey Irak doğalgazı için ilk adım atılıyor. Kuzey Irak gazını Türkiye’nin ulusal şebekesine bağlaması öngörülen Şırnak Doğal Gaz Boru Hattı yapım işi, 9 Şubat 2016’da Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından ihale edilecek.
 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin doğalgaz ihracatını ilk yapacağı ülke Türkiye olacak. Kürt gazını getirecek boru hattı 2018 yılında devreye girecek. Yılda 50 milyar metreküp doğalgaz ithal eden Türkiye, ihtiyacının yaklaşık yarısını Kürt Bölgesi’nden elde edecek. Kürt Hükümeti’nin doğalgazıyla birlikte Türkiye’nin önümüzdeki 50 yılda gaz ihtiyacını karşılacağı belirtiliyor. Türkiye, Rusya’dan yılda 26 milyar metreküp gaz alıyor.
 
BOTAŞ’ın duyurusuna göre, Mardin Doğal Gaz Boru Hattı’nın yaklaşık 35’inci kilometresinde bulunan Serenli Pig İstasyonu’ndaki bağlantı vanasından başlayarak 185.1 kilometre uzunluğunda ve 40 inç çapında yüksek basınç doğalgaz boru hattı yapılacak.
 
Şırnak ve Mardin’de yapılacak ve ‘Şırnak Doğalgaz Boru Hattı’ olarak  adlandırılan hattın yapım işi için 9 Şubat 2016’da saat 14.00’te ihale yapılacak. Boru hattının yapımı için istekliler, ihale dökümanını 250 lira karşılığında BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı’ndan alabilecek.
 
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre  belirleneceği ihale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. İhalede işin tamamı için teklif verilecek ve konsorsiyum olarak teklif verilmesi söz konusu olmayacak.
 
2 yılda bitirilecek
 
BORU hattının ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşmesi imzalanacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek ve verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günü olacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün  içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yapım süresi yer tesliminden itibaren 720 takvim günü olacak.
 
5 trilyon metreküp gaz rezervi var
 
Kuzey Irak bölgesinde faaliyet gösteren Genel Energy’nin Başkanı Tony Hayward, bölgede 5 trilyon metreküplük önemli doğalgaz rezervi olduğunu ve bu miktarın Türkiye’nin 50 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceğini açıkladı. Hayward ayrıca bu bölgeden ilk gazın, 2-3 yıl içerisinde Türkiye’ye getirileceğini belirterek, ilk etaptaki kapasitenin 10 milyar metreküp olacağını, 2020’lerin başında bu rakamın 20 milyar metreküpe çıkarılacağını söyledi. Hayward, “Türkiye’ye ihracatın başlaması ile Rusya ve İran’a bağımlılık azalacak. Türkiye daha ucuza alım yapabilecek” dedi.