Bir tüketici, bankadan çektiği 48  bin liralık konut kredisi kapsamında 43,49 lira olan sigorta bedelinin de içinde  bulunduğu 2 bin liranın iadesi talebiyle İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi'nde dava  açtı. 
 
Mahkeme, bilirkişi raporlarına da dayanarak, "kredi nedeniyle sigorta  pirimi tahsil edilmiş ise de poliçe ibraz edilmediği" için sigorta bedeli olan  43,49 lira ile diğer kesintilerin tüketiciye iadesine karar verdi. 
 
Bilinçli Tüketiciler Platformu Sözcüsü Mehmet İmrek, bu kararın  tüketiciler adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi. 
 
 Kredi sözleşmesi uyarınca bankanın, tüketiciden "kredi tahsis ücreti,  ekspertiz ücreti, ipotek fek ücreti ve sigorta primi" kesintileri yaptığını  belirten İmrek, "Bilirkişi raporuyla bu teyit edildi. Bildiğimiz dosya masrafı ve  diğer masraf kesintilerinin yanında en önemlisi sigorta priminin iadesiyle ilgili  bölümdür. Mahkeme, 'banka sigorta primi kesmiş ise bunu poliçelendirmelidir'  diyor. Diğer bir deyişle 'banka poliçeyi ibraz etmekle yükümlüdür' diyor. Pek çok  yargı kararında olduğu gibi burada da sigortanın, tüketicinin menfaatine olduğu  vurgusu yapılmış fakat en dikkat çekeni ve bugüne kadar hiçbir yargı mercinin  dikkat çekmediği hususa bu mahkeme parmak basmış" diye konuştu. 
 
Buna benzer kendilerine başvuran iki tüketiciden daha kullandıkları  krediler kapsamında sigorta primi olarak 609 ve 2 bin 700 lira kesinti  yapıldığını ancak poliçe verilmediğini vurgulayan İmrek, "Birçok banka  kullandırdığı kredilerde tüketicilerden sigorta bedeli adı altında kesinti  yapıyor ancak poliçesi ortada yok. Sigorta primi kesen banka, tüketiciye poliçe  vermemişse, alınan bedeli tüketiciye geri iade etmek zorundadır. Bu mahkemece  karara bağlanmıştır. Tüketiciler, poliçesi kendisine verilmeyen sigortayla  ilgili yapılan kesintinin iadesi için Tüketici Hakem Heyetine başvurabilir"  ifadelerini kullandı.