EN İYİ PERFORMANS
∂ 2015 yılında bütçe açığı 22.6 milyar lira oldu. Bu, son 9 yılın en iyi performansı. 2016’da açık, 29.7 milyar lira bekleniyor. Vaatlerin getirdiği maliyete rağmen açık, 7 milyar TL artıyor. 2016 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1.3 olarak gerçekleşiyor. Geçen yıl bu rakam yüzde 1.2...
YATIRIMA 60 MİLYAR TL
∂ Yatırım bütçesi, 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 24.2 artırarak yaklaşık 60.1 milyar liraya çıkarıldı. Her 100 liralık vergi gelirinin sadece 12 lirası faiz giderleri için harcanacak.

ÖTV’DEN 116 MİLYAR TL 
∂ Bu yıl gelir vergisi 98.9 milyar lira, kurumlar vergisini 36.8 milyar lira, ÖTV 116.3 milyar lira, KDV 51.2 milyar lira, ithalatta alınan KDV 86.9 milyar lira olarak öngörülüyor. Personel giderleri 147.7 milyar lira, faiz giderleri ise 56 milyar lira olacak.
EĞİTİM VE SAĞLIK
∂ Bütçedeki en büyük payı, % 25 artış ve 109.3 milyar lira ile eğitim aldı. Sağlık harcamaları 95 milyar liraya çıkarıldı. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırmak suretiyle 2.4 milyar lira ilave destek sağlanacak. Böylece tarıma destek 17.6 milyar liraya çıkacak.