Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığında desteklenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nda yer alan Büyüyen Anadolu'ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) Projesi, 2011 yılından bugüne 43 ilde yaklaşık 10 bin işletmeye 650 milyon avro kredi kolaylığı sağladı. Proje ile toplamda 1 milyar avrodan fazla kredi hacminin oluşturulması hedefleniyor. BAKK Projesi bir yandan ekonomik gelişmişliği sağlarken, diğer yandan da bölgeler arası gelişmişlik farkını gidermede etkin bir rol oynuyor. Sağlanan kredi desteği işletmelere doğrudan Avrupa Yatırım Bankası Grubu tarafından değil, proje sürecinde anlaşma sağlanan aracı bankalar tarafından ulaştırılıyor. BAKK Projesi hem mikro işletmeleri hem de KOBİ'leri desteklemek üzere tasarlandı. Mikro işletmelere mikro krediler için Kredi Garanti Fonu (KGF) garanti sağlarken, Rekabetçi Sektörler Programı, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) aracılığıyla KGF'ye 13.5 milyon avro kontr-garanti desteği sağlıyor. Böylelikle bölgelerde faaliyet gösteren mikro işletmelerin, işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçları için yapacakları kredi başvurularına kolaylık sağlanıyor. KOBİ'ler için ise Rekabetçi Sektörler Programı’ndan sağlanan ve EIF kanalıyla aracı bankalara ayrılan 40.5 milyon avro garanti ile bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçları için yapacakları kredi başvurularına teminat sağlanıyor. BAKK Projesi kapsamında bugüne kadar aracı bankalar yoluyla sağlanan kredilerle, aynı bankaların aynı dönemlerde sağladıkları KOBİ kredilerine kıyasla 8 ila 22 ay arasında  vade artırımı, Türk Lirası kredi taleplerinde yüzde 1 ila yüzde 4 arasında faiz oranı indirimi ve avro kredi taleplerinde yüzde 2'ye varan faiz indirimi sağlandı. Bununla birlikte, KGF kefalet ücreti de yüzde 0.5'e indirildi.