Ali Çelik İSTANBUL
Araç sigortalarında yılbaşından bu yana süren kavganın asıl sebebinin sigorta havuzundaki paranın harcamaya yetmemesi olduğu belirtildi. Sigorta şirketi, yetkili servis ve poliçe sahibi arasında önemli bir görev üstlenen acenteler, çözümün ‘isteğe göre teminat’ olduğunu ifade ediyor. Araç sahipleri, Hazine tarafından hazırlanıp Başbakanlığa gönderilen tasarıyı beklerken, görüşlerini aldığımız Profesyonel Sigorta Acenteleri Derneği (PASAD) Başkanı Hasan Necmi Üze, “Türkiye’de ne yazık ki oturmuş bir sistem yok. Poliçe satın alanların, prim ödeyerek havuz oluşturması, hasarın da bu havuzdan karşılanmasını içeren bir sistemden söz ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde insanlar dava açmadan, hatta dişlerini yaptırmadan sigortacısı ile görüşür. Bizde ise zorunlu sigortalar var. Trafik ve DASK gibi. Türkiye’nin kalbi olan birçok iş yeri sigortasız. Bir kâğıt fabrikasını, mobilya fabrikasını sigorta yaptıramazsınız. Kimya veya boya fabrikası için de öyle. Dolayısı ile havuz küçük. Olması gerekenin onda biri. Sistemde sıkı bir revizyon şart” dedi.
ZARARINA SATIŞ, FAHİŞ FİYATA SEBEP OLDU
Rekabet yüzünden olması gerekenin çok altında satılan poliçelerin hasar ödemelerinde sıkıntıya sebep olduğunu, 2015 yılının ilk 9 ayında trafik sigortası zararının 2 milyar lirayı aştığını söyleyen Necmi Üze, “Gerçek şu ki sistem bu zararları kaldıramaz hale geldi. Eski rakamlarla poliçe kesmek neredeyse mümkün değil. Aslında satın alınan riske göre ödenen prim normal. Eski poliçe fiyatlarıyla zarar eden kurumlar ödemede zorlanıyor, süreç çok uzuyordu. Bence sigorta poliçesinde fiyat artışı doğru. Aslında zamana yayılarak artırılabilirdi ama şirketlerin sabrı kalmadı” dedi.
Fiyatların enflasyonla doğru orantılı olarak yükseleceği beklentisini ifade eden Üze, serbest piyasa ekonomisi gereği, şirketlerin kâr etmeye başlamaları halinde fiyatların düşebileceğini ifade etti.