Osman ÇOBANOĞLU

Sanayi 4.0’da büyük bir dönüşüme girmek için atılan adımlar artırılıyor. Geçtiğimiz dönemde TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi birçok STK’ların da yer aldığı 6 çalışma grubu oluşturulmuştu. Bu çalışma gruplarının bir süredir kendilerine verilen alanlar konusunda çalışmalar yaptığı biliniyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü “Temmuz ayının sonuna kadar o çalışma grupları taslak raporlarını bize verecekler. Biz de o raporları konsolide edip, değerlendireceğiz. Amacımız bu sene içerisinde yol haritasını çıkarmak” dedi.

Sanayi 4.0’a ilişkin bakış açılarını aktaran Bakan Özlü “Endüstri 4.0, biz ona ‘Türkiye’nin kendi sanayi devrimi’ diyoruz. Çünkü her ülkenin şartları farklı bizim de şartlarımız farklı. Türkiye’nin sanayi devriminin yol haritasını bu yılsonuna kadar çıkaracağız. ‘Bundan sonra biz ne yapacağız? ‘Neyi dönüştüreceğiz, sanayimizin şu andaki kapasitesini ya da bu dijital dönüşümü nasıl sağlayacağız’ gibi. Altı çalışma grubu var onların önerileri var onları yılsonuna kadar toplayarak yol haritasını çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEM NE GETİRECEK?

Çalışma gruplarıyla amacın, Türkiye’yi hazır teknolojilerin ithalatçısından ziyade kendi teknolojilerini üreten ve bu teknolojileri etkin bir şekilde kullanabildiği bir noktaya konumlandırmak olduğu belirtiliyor. Akıllı üretim sistemlerinin üretilmeye veya kullanılmaya başlaması hâlinde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin kolaylaşarak ülkenin rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına da yardımcı olacağına dikkat çekiliyor.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Yol haritası ile ilgili ilk taslakların kendisine geldiğini söyleyen Bakan Özlü “Çalıştay yapacağız. İnsanlarımızın sahiplenmesi lazım. Sanayi dönüşecek. Raporları hazırlayan sanayicilerimiz, biz konsolide edeceğiz, bir bütün, bir amaca yönlendireceğiz” diye konuştu.

ALTI ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Daha öncesinde ‘Dijital Dönüşüm Platformu’ adında bir platform kurulmuştu. Bu platformda STK’lara önemli görevler verilmişti. Oluşturulan 6 çalışma grubunun görevleri şöyle:
¥ TOBB ‘altyapı’ çalışma grubuna liderlik ediyor. Bu grup ülkenin teknolojik ve fiziki altyapı ihtiyaçlarını ve alınması gereken önlemleri belirleyecek.
¥ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ise ‘açık inovasyon’ çalışma grubuna liderlik ederek teknoloji geliştirilmesini sağlayacak işbirliği ortamlarının oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda çalışacak.
¥ Bir diğer çalışma grubu olan ‘sanayide dijital teknolojiler’de ise TÜSİAD görev aldı. TÜSİAD bu alanda ihtiyaçlarını ortaya koyacak. Ayrıca işletmelerin hem daha fazla dijital teknoloji kullanmalarını hem de daha fazla dijital teknoloji üretmelerini sağlayacak önlemler üzerinde çalışacak.
¥ MÜSİAD ise “İleri üretim teknikleri” konusunda çalışarak bu alandaki ihtiyaçları tespit edecek. Çalışmalar neticesinde işletmelerin ileri üretim tekniklerini artan seviyelerde kullanmalarını ve ileri üretim teknolojileri üretiminin artmasını sağlayacak önlemler belirlenecek.
¥ Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) başkanlığındaki çalışma grubu ise standartlar, mevzuat ve fikri mülkiyet hakları gibi konulara odaklanacak.