Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 17 yıl aradan sonra Beyoğlu'ndaki tarihi bölgede koruma amaçlı bir imar planı hazırladıklarını söyledi.


İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama Planı" ile "Beyoğlu Nazım İmar Planı"na ilişkin verdiği iptal kararının Danıştay 6. Dairesi tarafından bozulduğunu anımsatan Demircan, "Beyoğlu'nda yeniden gündeme gelen planın kentsel dönüşümle alakası bulunmuyor. Plan bizatihi yaşamı koordine eden, bütün şehirde var olan bir plan" diye konuştu.


Demircan, bölgedeki tüm tarihi varlıkların envanterini çıkardıklarını ve buna dayalı bir imar planı hazırladıklarına dikkati çekerek, şunları anlattı:


"İmar planı iptal edildiğinde iptal gerekçelerine baktığımda gerçekten üzülmüştüm. Çünkü bir şehrin önüne 'Dur' dediğinizde, heyecanı, bütün gelişmesi ve motoru durduruyorsunuz demektir. Kaldı ki, iptal gerekçeleri de gerçekten bizi çok tatmin etmemişti. Danıştay, gerçekten bütün bu süreci doğru analiz etmiş. Verdiği kararda, buradaki değerlendirme heyetinin objektif kriterlerden uzak kaldığına dikkati çekmiş."


Demircan, Danıştayın kararı sonrasında planın kendilerine geri geleceğini ve mevcut planı tekrar uygulayarak kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getirdi.


Beyoğlu'na hizmet vermeyi sürdüreceklerini aktaran Demircan, "Bugün Taksim bölgesi için Danıştayın yürütmeyi durdurma kararını bozması, bizi umutlandırdı. Planlar yapılır, iptal olur. Sonuçta bir daha plan yaparsınız ama vakit kaybedersiniz. Beyoğlu, zaten geçmişte çok vakit kaybetti. Bu mesafeyi hızlı katediyor olması gerekiyor. Bundan sonra her şey, Beyoğlu için" değerlendirmesinde bulundu.