Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batılı ülkelerin vatandaşları için en temel hak olarak kabul edilen hayat hakkı, demokrasi ve özgürlüklerin, Suriye halkına lüks olarak görüldüğünü söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşme ile Mücadele 12'nci Taraflar Konferansı'nda konuşan Erdoğan, toplumdan kopuk, ülkenin tarihi, milletin değerleriyle örtüşmeyen bir çevrecilik yaklaşımının başarılı olmasının mümkün olmadığını söyledi.
Endüstrileşmiş ülkelerin yaptığı tahribatın bedelini, fakir ülkelerin ödediğini savunan Erdoğan, “Günümüzde çatışma savaşlardan sonra insanları yerlerini terk etmeye zorlayan sebeplerin başında çölleşme sorunu geliyor. Bu olumsuz tablonun en büyük mağdurları da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. Bu adaletsiz tablonun daha fazla sürdürülemeyeceğini artık herkesin idrak etmesi gerekiyor. Sadece ve sadece belli ülkelerin çıkarlarını merkeze alan yaklaşımlarla bu sorunu çözemeyiz” diye konuştu.
İnsan hak ve özgürlükleri ile demokrasi anlayışı açısından Batılı ülkeleri eleştiren Erdoğan, “Batılı ülkelerin vatandaşları için en temel hak olarak kabul edilen hayat hakkı, demokrasi ve özgürlükler Suriye halkına lüks olarak görüldü. Filistin'de onurlarını koruyanların hakları, ayaklar altına alınırken tüm dünya adeta üç maymunu oynadı. Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler, demokrasi sadece egemen güçler için mi var? Bütün bu değerler az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler ve o ülkelerin insanları için geçerli değil mi? Bunları konuşunca birileri rahatsız oluyor. Olsalar da olmasalar da biz doğruyu her yerde söylemeye devam edeceğiz” dedi.
Erdoğan, insana sadece ve sadece insan olduğu için değer vermeyen böyle bir anlayışın, küresel güvenliği ve huzuru sağlayamayacağını ifade etti. Erdoğan, vicdanların çölleştiği bir dünyada, toprağın çölleşmesini önlemenin mümkün olmadığına değinerek, “Önce vicdanları adaletle, ötekine saygıyla, barışla, merhametle zenginleştireceğiz ki toprakları da kurtarabilelim. Biz çevre, çölleşme meselesine işte bu şekilde yaklaşıyoruz” dedi.