Ankara

Buna göre, zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı), bunama problemi, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığı olanlar sürücü belgesi alamayacak. Muayeneler, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında yapılacak. Raporların gerçeğe uygun olmadığının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılacak ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Hayati önemi haiz organlarında dekompanse yetmezliği olanlara sürücü belgesi verilmeyecek. Büyük organ nakli geçirmiş olanlara veya kronik böbrek yetmezliği olup diyaliz tedavisi görenlere, ilgili uzmanın görüşü alınmak suretiyle sürücü belgesi verilecek. Yönetmelik değişikliği,     1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe girecek. 

Ehliyet verilemeyecek durumlardan bazıları şöyle:
¥ Zekâ geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı)
¥ Bunama
¥ Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması
¥ Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler
¥ Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.