Seçim bildirgesinin kararını etkilemediğini belirtenlerin oranı % 52.2 olarak saptandı. 1 Kasım'da sandığa gidip oy kullanacağını kaydeden seçmenin oranı ise % 91 oldu. Türkiye 1 Kasım'da sandık başına gidecek. Genel seçime 23 gün kala gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında seçmenin 'partilerin seçim bildirgeleri'ne ilişkin değerlendirmelerini okuyacaksınız.

"Seçim bildirgelerinin seçmenin oyuna etkisi olacak mı?", "Partilerin miletvekili aday listesine ilişkin seçmenin düşüncesi ne?" gibi soruların yanıtlarını bulacaksınız.Son 6 yılda Türkiye'de yapılan 5 seçimi gerçeğe en yakın tahmin eden ANDY-AR, 3-6 Ekim tarihleri arasında 29 ilde, "CATİ (telefon ile görüşme)" yöntemini kullanarak 1764 seçmenle tek tek görüşerek yaptığı anket çalışmasında 0.95 güven aralığı içinde, hata payını +/- % 2.5 olarak açıkladı. İşte 1 Kasım'a günler kala seçmenin nabzı...ANDY-AR, anket çalışmasına katılan farklı sosyo-ekonomik gruptan 1764 seçmene, "Partilerin seçim bildirgelerini takip ediyor musunuz?" diye sordu. Katılımcıların % 59.4'ü "Evet, takip ediyorum" yanıtını verirken, % 38.6'sı "Hayır, takip etmiyorum" dedi. Aynı soruya "Bilmiyorum, fikrim yok" diyenlerin oranıysa % 2'de kaldı.

"BİLDİRGELER KARARIMI ETKİLEMİYOR: %52.2"

Araştırma şirketinin seçim bildirgeleri üzerine seçmene yönelttiği bir diğer soruysa, "Seçim bildirgeleri oy verme tercihinizde etkili oluyor mu?" oldu.Ankete katılanların % 52.2'si "Hayır, oy verme tercihimde etkili olmuyor" dedi. "Evet, seçim bildirgesi oy vermemde etkili oluyor" diyenlerin oranıysa % 46.3 çıktı. Bu soruya "Fikrim yok" diyenlerse yüzdelik pastada 1.5 oranında yer aldı.

EN BEGENİLEN BİLDİRGE AK PARTİ'NİNKİ OLDU

"En çok hangi partinin seçim bildirgesini beğendiniz?" sorusuna seçmenin yanıtı, % 35.5 "AK Parti", % 24.3 "CHP", % 6.5 "MHP" ve % 6.4 "HDP" oldu."Hiçbirini beğenmedim" diyenlerin yüzdesi 10.2 çıkarken, "Fikrim yok" diyenlerin oranı % 17.1 olarak ankete yansıdı.

Seçmenin nabzını tutan ANDY-AR, 4 partinin seçmenine göre milletvekili aday listelerine ilişkin görüşlerini sordu. Bu soruya AK Parti seçmeninin % 79.9'u vekil listesinden memnun olduğu yanıtını verdi.Onu % 68'le CHP ve % 64 ile HDP seçmeni izledi. MHP'ye oy veren seçmenlerin milletvekili aday listesinden duydukları memnuniyetse % 43.4'te kalarak dördüncü sırada yer aldı.

ANDY-AR, seçmene 1 Kasım genel seçiminde sandığa gidip gitmeyeceğini de sordu. Ankete katılanların % 90.8'i "Evet, oy kullanacağım" derken, "Hayır, oy kullanmayacağım" diyen seçmenin yüzdesi 8.3 olarak saptandı. Geçersiz oy vereceğini belirtenlerin oranıysa % 1'e yakın çıktı.

SEÇİME EN BÜYÜK İLGİ 55 YAŞ ÜSTÜNDE

Partilere göre sandığa gösterilen ilgide AK Parti, CHP, MHP ve HDP seçmeninin % 90'ından fazlası 1 Kasım'da oy kullanacağını söyledi. İlk sıradaysa % 91.9 ile HDP yer aldı.Cinsiyete göre bakıldığında erkeklerin % 91.9'u, kadınların % 89.3'ü sandığa gideceğini belirtti. Yaşa göre dağılımdaysa 55 yaş üstü seçmenin % 94.3'ü sandığa gideceğini dile getirerek ilk sırada yer aldı.

"SEÇİM BİLDİRGELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

ANDY-AR Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, 1 Kasım seçimlerinde partilerin seçim bildirgelerinin seçmenlerin oy davranışlarını etkileyeceğini ancak seçmenin kendisine dokunan ve gerçekçi bulduğu vaatlere itibar ettiğini belirtti. Acar, şu değerlendirmede bulundu:"Siyasi partiler seçmene ulaşmak için kampanyalar yapsa da seçmen genelde Türkiye'nin mevcut siyasi durumuna göre ideolojik düşünerek sandığa gidiyordu. Bu kez seçim bildirgeleri önem kazandı. Seçmen, 'Siz kendi siyasetinizin dışına çıkın ve bana ulaşmanın yolunu bulun' diyor.

CHP, 7 Haziran öncesinde kampanyasını bildirge üzerine kurunca farkındalık oluştu. AK Parti de bu seçimde bunu sürdürdü. Seçmen, vaatlerde kendini bulmuyorsa memnun olmadığını belirtiyor. Bildirgedeki vaatlerin seçmene bizzat dokunması gerekiyor. Orantısız seçim vaadi karşılığını bulmuyor.2002'den bu yana yani AK Parti'nin girdiği 9 seçime baktığımızda vaatler önemini göstermemişti. Bu seçimde bunun ön plana çıktığını görüyoruz. Gerçekçi ve rasyonel davranan bir seçmen olduğunu görüyoruz. Vaatler arasından neyi ne kadar verebilir ve ne kadarı absürt ayrımını yapabilecek bir seçmen var."