Gökhan KAYA

Şifa arayan vatandaşların hastanelerden ve eczanelerden sonra bitkisel ilaçlar almak için sık sık gittiği aktarlara ayar geldi. Sağlık Bakanlığı, “Aktar, Baharatçılar v.b. Dükkânlar konulu bir genelge yayınlayıp bu iş yerlerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde faaliyet göstermesi için bazı kriterler belirledi. Buna göre; kimi zaman vatandaşların talebiyle bitkisel karışımlar hazırlayan bu dükkânların artık karışım hazırlaması yasaklandı. İşte Bakanlığın aktar ve baharatçılara yönelik aldığı o tedbir kararları:
¥ Bitkisel ürün satışı yapacak aktar, baharatçı ve benzeri dükkânlar il sağlık müdürlüğüne müracaat ederek düzenlenen izin belgesine istinaden bu ürünlerin satışını yapabilecek. 
¥ Aktar, baharatçı ve benzeri dükkanlarda bulunan anorganik, organik madde ve bitkiler kapalı ve muhafazalı kaplarda saklanacak ve müşteriye hijyenik şartlarda sunulacak. 
¥ Tarım ilaçları ve insan sağlığına zarar veren veya verebilecek olan kimyasal maddelerin bu dükkânlarda satılması yasak olacak.
¥ Dükkân vitrinlerinde; kimyasal bitki maddeleri ve bitkisel ilaçların kullanışı ile ilgili etiket, ilan veya benzeri yazı bulundurulmayacak. 
¥ Satılan bütün bitkisel ilaçların Türkçe ve Latince bir listesinin iş yerlerinde bulundurulması gerekecek. Böylelikle bitkisel ilaçların üzerinde hangi bitkiye ait olduğunun Türkçe ve Latince doğru olarak yazılması yanlış isimlerle yapılan satışları önleyecek. 
¥ Aktarlarda, baharatçılarda ve benzeri dükkânlarda satılması yasak ve tehlikeli olan maddelerin neler olduğuna ilişkin aralarından deli balı, amonyak, arsenik, bit otu ve bandıran gibi 71 maddenin yer aldığı bir liste de hazırlayan Bakanlık, liste dışında dahi olsa, insan sağlığına zarar verecek miktarlarda etkili maddeler içiren bitkisel ilaçların satılamayacağını bildirdi. 
¥ Ayrıca il sağlık müdürlükleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde izinsiz satışı yapılan ürünlerin olduğu veya belirlenen usul ve esaslara aykırı davranıldığı tespit edilenler hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak.