İrfan Özfatura
İslâm İşbirliği Teşkilâtının alt kuruluşu olarak çalışan ve 1979’dan bu yana sergiler açan, yarışmalar düzenleyen, yayınlar çıkaran, İslam şehirlerindeki mirasları tespit eden IRCICA, zengin ve nezih kütüphanesiyle de büyük bir hizmet sunuyor. IRCICA’nın genel direktörü Doç. Dr. Halit Eren, “Küçük kütüphanelerde bile kitap arama, bulma, yerine koyma, ödünç verme ve sayım işleri meseledir. Bizim gibi 145 lisandan, 400 bin eserin bulunduğu bir kütüphaneyi kontrolde tutmanın zorluğu ortada. Zira sadece rafların uzunluğu 5 kilometreyi aşıyor. Bu yüzden kitaplara çip yerleştirdik, elektronik cihazlarla takip ediyor ve hiç zorlanmıyoruz. Batı’da bile yeni yeni tatbik edilen şu sistem, bizde on yıldır kullanılıyor” açıklamasında bulundu. 
Türkiye’nin web tabanlı ilk kütüphanesini de kendilerinin kurduklarını belirten Eren, şöyle devam etti: “IRCICA yıllardır elindeki yazılı, basılı, görüntülü ve sesli malzemeleri okunabilir, kopyalanabilir, düzeltilebilir bir forma dönüştürüyor. Yine arkadaşlarımız tarafından geliştirilen “Optik Karakter Tanıma” (OCR) sistemi sayesinde basılı eserler bilgisayarda işlenebiliyor. Artık Osmanlıca metinlerde de kelime aratabiliyorsunuz. Elimizde ilk devir Kur’an-ı kerimleri, tarihî hat eserleri, salnameler, Osmanlı kronikleri, Takvim-i Vekayi serileri bulunuyor. Tek nüsha yazma kitaplar ve İbrahim Müteferrika baskıları, Ziyad Ebuziya, İbnülemin, Fahrettin Paşa ve Abdülhamit Han’dan kalan fotoğraflar kütüphanemizi emsalsiz yapıyor.”