Kitapta, 1915 senesinde, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nde gerçekleşmiş ancak daha sonraki dönemlerde başka devletleri de ilgilendiren hadiselere yer veriliyor. 
Belirtmek isteriz ki; Ali Hacızade, halkla ilişkiler teknikleri alanında uzman olmasının yanı sıra, Rusya ve Azerbaycan basın ve yayın organlarında "Ermeni Meselesi" ve Orta Doğu meseleleri ile ilgili pek çok makalenin de yazarı ve bir çok Rus basın ve yayın organlarının saygın uzmanlarındandır.
Yazar, kitabın tanıtım töreni esnasındaki konuşmasında, söz konusu hadiseler ile ilgili objektif bir Rusça eser yazmayı uzun zamandır plânladığını belirtmiştir. Kitabın, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirilen "Sözde Ermeni Soykırımı" ile ilgili iftira sürecinin doruk noktaya ulaştığı dönemde tamamlanmış olması ise, yazara göre bir işarettir. Kitabın giriş kısmında yazar; "Kitap 1915 senesinde Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen olaylara ve bu karmaşık zamanda hayatını kaybetmiş herkese ithaf edilmiştir." notunu düşmüştür.
Kitapta incelenen tarihi olaylar, Batılı misyonerlerin Osmanlı Devleti'nde harekete geçmesinden, 20.yy'ın son 20 yılına kadar -modern Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen olaylara değin- geçen dönemi ele almaktadır. Kitabın yazımı esnasında; Rus, Türk, Batı ve Ermeni kaynaklarından yararlanılmış ve söz konusu kaynaklara dayalıdır.
Söz konusu zaman diliminde dünyadaki diğer ülkelerde eşzamanlı gerçekleşen benzer olaylara da yer verilmiş, Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen olaylarla kıyaslaması yapılmıştır.
Kitap yazarın önsözü hariç 13 bölümden oluşmaktadır.
Söz konusu bölümler:
"İmparatorluğun Son Dövüşü", "Osmanlı Ermeniler'i ve Misyonerler", "Savaş Zamanı Tehcir", "Hayatını Kaybedenler ve İstatistikler", "1919-1920 senelerinde kurulan Âliye Divan-ı Harb-i Örfi", "Malta Sürgünleri", "Talat Paşa'nın Telgrafları-Sözde Ermeni Soykırımı'na Kanıt Olarak Gösterilenler", "Hitler'in Söylemleri-Oberzalsberg Söylevi", "Sözde Ermeni Soykırımı'nın Holokost ile Karşılaştırılması", "Sözde Ermeni Soykırımı ve Ermeni Terörizmi", "Türklere Yönelik Katliamlar", "Altı Vilayet", "1915 Olayları Soykırım Olarak Nitelendirilebilir mi?".
Özellikle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 1915-Osmanlı Dosyası kitabının farklı özelliği, Rusça olarak bu olaylarla ilgili yayınlanan tarihi eser ve kitapların genel olarak Türk, Ermeni veya olayla ilgili Türkiye karşıtı düşüncelere sahip kişilerce kaleme alınmış olmasıdır. Bu nedenle de, söz konusu hadiseyle ilgili kaleme alınan eserlerde objektif düşünceler korunamamaktadır.