Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerinde bulunan Kilis il merkezi Suriye sınırına 10 km mesafede bulunmaktadır. Sahabe şehri olarak bilinen Kilis'te 2007 yılından beri Kilis 7 Aralık Üniversitesi yükselmektedir. Kilis'e üniversite önemli bir sosyal, kültürel ve beşeri hareket getirmiştir. Kilis üniversiteyle birlikte nüfusu artmış ilin cehresi değişmiştir. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, mütevazı, çalışkan, dinamik ve sempatik yapısıyla dikkat çekiyor. Kendisiyle Kilis'te üniversitede yaptığımız söyleşi ile baş başa bırakırken mülakatta katkısından dolayı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orkun Döner'e teşekkür ediyorum. 
Kurucu rektör olarak üniversitenizi nereden nereye getirdiniz?
Çorak topraklardan kampüse diyebileceğimiz bir süreç yaşadık. Üniversiteye 3 tane kampüs kazandırdık. Merkez kampus dediğimiz kısım dağlık, üzerinde ağaçların bile bulunmadığı çorak, şehrin kenarında bir yerdi. Bugün bu çorak topraklarda yeşil modern bir kampüs yükselmekte.
Sizce üniversitelerin temel acil sorunları ve çözüm yolları neler olabilir?
Türk eğitim sisteminin temel sorunlarının bir kısmını üniversitelerde de yaşamaktayız. Eğitim sistemimizde seçkin öğrenciyi tespit edip, bunu ülkemizde tutmak önemli bir sorun. Binaları, laboratuarları, atölyeleri ayakta tutacak, çalıştıracak olan insan faktörüdür. Beşeri sermayeye ilgimizin çok hızla artması ve anlayışımızın değişmesi gerektiği kanaatindeyim. 
Siz üniversitenizi nasıl tanımlıyorsunuz, üniversiteniz nerede duruyor ve hangi alanda iddialısınız?
Kilis 7 Aralık Üniversitesi hızla olgunluğa erişmeye çalışıyor. İdeallerimizde dil, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda dikkati çekmesini arzuluyoruz. Türkiye'de 6 üniversitede bulunan Arap Dili ve Edebiyatı bölümü üniversitemizde de mevcut. Ortadoğu'daki gelişmeler olmasaydı doğu dilleri ve edebiyatı konusunda bölümlerimizi dahi iyi geliştirecektik. Dış ticaret ve lojistik konusunda ön lisans ve lisans seviyesinde bölümler var. Sınır ili olmamız önemli bir uygulama fırsatı veriyor. Dış ticaret konusunda 2 kongreye ev sahipliği yaptık. 
Üniversitenizin yakın ve uzak hedef olarak Türk bilimindeki vizyonunu ve yerini nerede görmek istiyorsunuz bu alandaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında uluslararası öğrenci kabulü bakımından 2012 yılında birinci sırada, bütün devlet üniversiteleri arasında ise 37. sıradayız. Mevcut sorunlarımızın, sınırlamalarımızın da bilincinde olarak uluslararası bir üniversite olmak çabasındayız. 
Yükseköğretim kurumlarında görmek istediğiniz öğrenci profili sizce nasıl olmalıdır? 
Öğrencilerde öğrenme araştırma isteğinin varlığı birçok sorunu çözebilir. Ben bu düşüncemle bazı eğiticilerden ayrılıyorum. Genel yaklaşım öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyinin düşük olduğu varsayımını temel alıyor. Bu büyük ölçüde Anadolu'daki üniversite veya okullar için bir gerçektir. Öğrencide öğrenmeye karşı tecessüs varsa eksikliklerini telafi etmek isteyecek, bunu da başaracaktır. Bir kişinin yeterli bilgisi (müktesebatı) ve olaylara bakış açısı (fikri, dünya görüşü) yoksa kendini de, hocasını da, bilimi de sağlıklı değerlendirmesi zor olur diye düşünmekteyim. 


Üniversite Rektörü olmak nasıl bir duygu, hissiyatınızı paylaşır mısınız?
Tüm iş ve meslek hayatım akademisyen olarak geçtim. Üniversitede öğrenci ve asistan (araştırma görevlisi ) olarak başladığım meslek hayatıma en üst görev olan Rektörlükle sürdürmek nasip oldu. Bu görevde de yeni şeyler öğrenme fırsatı buldum. Türk Yüksek öğretiminin "Yönetim ve Organizasyon" donanımını yaşayarak gözlemledim. Bu gözlemlerimi bir araya getirmeyi planlamaktayım. 
Bir üniversiteyi sıfırdan başlatıp bu duruma getirmek nasıl bir şey?
Bir eser ortaya koymak tarifi zor bir his veriyor insana. Şairin ifadesiyle " İnsan ölür eseri kalır". İnsanlığa, ülkeye milletimize eser bırakmak güzel bir hizmet. 
Öğrenciler neden üniversitenizi tercih etsinler, diğer üniversitelerden ayıran bariz özelliğiniz nedir?
Ben yükseköğretimin bir maliyeti olduğunu düşünüyorum. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde bu maliyet çok düşük. Ulaşımı kolay, iklimi güzel bir ildeyiz. KPSS ve Öğretmen Yerleştirme sonuçlarında üniversitemizde okul öncesi, İşletme, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri sıralamada önlerdeydi. Eğitim kalitemizin tercih için ilk neden olabileceğini düşünmekteyim. 
Yeni Türkiye'nin yeni rektörleri nasıl olmalıdır?
Yeni Türkiye'de herkes kendi sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmalıdır. Ülkemizin bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Herkes kendi sorumlu olduğu işi yapsın, başka alanlarda öne çıkmaya çalışmasın. Rol çalmalar, görev alanı karıştırmaları ülkeyi geriye götürmekte. Somut bir örnekle kaleci kalecilik yapmayıp, forvetlik yapmaya kalkarsa, gol atayım derken boş kalan kendi kalesinde golü görebilir. 
Kilis üniversitesinin diğer üniversitelerden ayıran özellikleri nelerdir?
Bu üniversiteyi Ortadoğu sorunlarının araştırıldığı, doğu dillerine önem verilen, dış ticaretin değerlendirildiği bir öncelik içinde
düşündük. Sınır hemen şehrimizin yanından geçiyor. 


Kilis şehrinin gelişmesine üniversitesinin katkısı ne olmuştur ve daha neler olmasını hedefliyorsunuz?
Üniversiteler bulundukları şehre çok şey vermektedir. Bunu ülkemizde doğuda Erzurum, Van gibi illerdeki üniversite tecrübelerinden de görebiliriz. Üniversite ile birlikte şehrin kültür hayatında, yapılanmasında; 
hizmet sektöründe kıyaslanması mümkün olmayan olumlu 
değişiklikle oldu. 
Kilis'te üniversite rektörü olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileriniz ve üniversitenin şehre sosyal ve kültürel katkıları nelerdir?
Üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluklar olmak üzere üç ana çalışma alanı olduğu vurgulanır. Ülkemiz şartlarında göre eğitim ve öğretim ana faaliyet alanı olarak öne çıkmaktadır. Buna, bir ölçüde araştırma da ana faaliyette eklenebilir. Sivil toplumla ilişkiler dikkatle düşünülmesi gereken bir konudur. Sivil toplum denilen kuruluşlar ne kadar sivil toplumu temsil eder o da tartışılmalıdır. Bu konu farklı değerlendirmelere açık olmakla birlikte biz üniversite olarak şehre katkı vermek gayreti içerisindeyiz. Örneğin şehrin ekonomisinde zeytin yetiştiriciliği önemli bir ürün biz konuyla ilgili çalıştay düzenledik. Kütüphanemizde "Kilis Bilgi Envanteri" adlı bir salon oluşturduk. 
Kampüsünüz hikâyesini birkaç cümleyle nasıl tanımlarmısınız?
Üniversitenin üç kampüsü var. Bunların hikâyesi çoraklıktan yeşile dönüşme hikâyesidir.


KİLİS 7 ARALIK Üniversitesi Kimlik Kartı
Serhat şehrinden aydınlık yarınlara

Kuruluş: 2007
Fakülte: 5
Yüksekokul: 2 
Meslek yüksekokulu: 2 
Enstitü sayısı: 2 
Öğrenci sayısı: 8750
Araştırma ve uygulama merkezi: 7 
Akademik personel: 400
İdari personel: 200
Kampüs sayısı: 3
Misyon: İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.
Vizyon: Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslararası ortamlarda gurur duyulan bir üniversite olmak.
Temel Değerler: Yenilikçilik, Şeffaflık, Katılımcılık, Sosyal Sorumluluk, Bilimsel Özgürlük,?Hesap verilebilirlik, Adillik, Dürüstlük, İnsan Odaklılık, Üretkenlik, Öncüllük. 
Slogan: Serhat şehrinden aydınlık yarınlara


Fedakarlık yapan güzel insanlarımız var


Rektörlüğünüz sırasında unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız?
Birçok kişinin ilmin üniversitenin önemini gözyaşı (!) ile çerçevesine anlatıp durduğunu gördüm. Ama ilimizde görev yapan bir güzel insan vardı. Sessiz, sakin biriydi. Üniversitemizin ilk kuruluş günlerindeydi. Bir gün randevu alarak geldi. Hocam 2 bilgisayar getirdim bunları kullanırsınız dedi. Ülke bu isimsiz kahramanlar sayesinde gelişiyor diye düşünmekteyim. 
Öğrencilerin üniversite tercih ve yerleştirilmesinde sizce üniversitenin yeri ve rolü ne olmalıdır? Öğrenci üniversiteyi mi seçmeli yoksa üniversite öğrenciyi mi seçmeli?
Pratikte yani bizim gerçek dünyamız, üniversite-öğrenci tercihlerinde buna izin verecek gibi durmuyor. Bir büyük nehir düşündüğümüzde, bunu uygun kanala alınmadığında veya baraj ile dizginlenmediğinde bu akıntı önüne çıkanı alıp götürür. Bizim büyük öğrenci potansiyelimiz debisi çok yüksek bir nehre benziyor. Enerjinin alt eğitim kurumlarında yönlendirmelerle düşürülmesi lazım. Akıntının kuvvetinde ne tek başına ne öğrenci ne de üniversite bu sorunu çözebilir. 


Prof. Dr. İsmail Güvenç
Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk (1977), orta (1980) ve lise (1983) eğitim ve öğretimimi aynı yerde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans diploması sahibidir. Atatürk Üniversitesi'nde 1987-1994 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında, Atatürk Üniversitesi Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 1996 yılında, Doçentlik unvanını kazandı. 2003 yılında profesör unvanına sahip oldu. 2004–2008 arasında bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Akademik hayatını Erciyes Üniversitesi'nde Profesör olarak sürdürdü.
Meslek hayatı boyunca, çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrelere bildirili olarak katıldı. Bir kısmı uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 80 civarında bilimsel yayını vardır. Ulusal Bahçe Bitkileri Derneğinin Üyesidir. 2008 yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. "Üniversite: Bir Üniversitenin Kuruluş Sancıları" adlı bir kitabı yayın için hazırladı. 
DOÇ. DR. SÜLEYMAN DOĞAN