Gökhan KAYA - Dershanenin sadece ismi değil çağrışımı bile yasak. Bakan Avcı'nın gönderdiği genelgeye göre eğitim kurumları, adlarını belirlerken "özel öğretim kursu" ibaresine yer verecek. Dönüşmeyen dershaneler valiliklerce kapatılacak. Dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından kısmen iptal edilmesinin ardından yeni düzenleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı, açılacak "özel öğretim kursları" ve "temel liselere" ilişkin bazı kurallara açıklık getirdi. Konuyla alakalı illere genelge gönderen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda "dershane" diye bir tanımın artık bulunmadığını, bu kurumların başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmesi gerektiğini bildirdi. Genelgeye göre dönüşüm işlemini gerçekleştirmeyen dershaneler bu işlemi yapana kadar faaliyet yürütemeyecek ve ücret ilanı ile kursiyer kaydı yapamayacak. Dershanelere valiliklerce eğitim personeli atanamayacak. Dönüşüm işlemini gerçekleştirmediği hâlde eğitim faaliyeti yürüten dershaneler valiliklerce kapatılacak. Dershane algısının toplumda tamamıyla kırılması için bazı düzenlemelerin de yer aldığı genelgeye göre dershanelerin daha önce sıkça kullandığı, "akademi" veya "hazırlık" gibi ifadeler kullanılamayacak.  Temel liseler ve kurslar, adlarında hiçbir şekilde "sosyal bilimler, fen, Anadolu, akademi ve hazırlık" ifadelerine yer veremeyecek. Kurslar, kurum adını belirlerken, "özel öğretim kursu" ibaresini kullanacak. Özel öğretim kurumlarının da işyeri açma ve çalışma ruhsatları, Bakanlık tarafından düzenlenecek.  Daha önce devlet okulu yöneticileri için geçerli olan denetimler özel okul yöneticilerine de uygulanacak. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler, görevden alınacak ve öğretmen olacak.