Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yıl için öngörülen rakamlar revize edildi. Revizyonda, küresel durgunluğun artması ile iç piyasada seçim ve sonrasında yaşanan 'bekleme' döneminin etkileri dikkat çekti. İhracat ve büyüme tahminleri aşağı çekilirken, tüketim ve enflasyon tahminleri yükseltildi. Geçen yılki OVP'de bu yıl için tahmin edilen yüzde 4'lük büyüme rakamı, yeni programda yüzde 3'e çekildi. Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni OVP, bu yılın yanı sıra gelecek yıllar için de revizyonu gösteriyor. Bu yıl için GSYH tahmini, geçen yıl yayımlanan OVP'ye göre TL bazında 1 trilyon 945 milyar liradan 1 trilyon 928 milyar liraya düştü. GSYH tahmini 2016 yılı için 2 trilyon 141 milyar lira, 2017 için  2 trilyon 376 milyar lira, 2018 yılı için de 2 trilyon 640 milyar lira olarak belirlendi.
TÜKETİM BEKLENTİSİ ARTTI
Büyümenin tüketim kaynaklı olduğunu gösteren veriler de programdaki revizyonda kendini gösterdi. Buna göre, Türkiye'de toplam tüketimde artış, geçen yıl yayımlanan OVP'de yüzde 3.8 olarak kaydedilirken, yeni OVP'de tüketimde artış beklentisi yüzde 4.5 olarak belirlendi. Programın temel ekonomik büyüklükler bölümünde bu yıl Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında yüksek boyutta dalgalanmaların meydana geldiği hatırlatıldı. Bu konjonktürde ülkelerin mukayeseli refah seviyesini daha doğru yansıtması ve refah düzeyindeki eğilimi daha sağlıklı göstermesi nedeniyle tabloda Satın Alma Gücü Paritesine  (SAGP) göre hesaplanmış GSYH ve kişi başına gelire yer verildiği bildirildi. Satın Alma Gücü Paritesine göre kişi başına milli gelir tahmini bu yıl için 19 bin 506 dolar olurken, 2016 yılı için 20 bin 313 dolar tahmin edildi.
İşte yeni hedefler
GSYH: Bu yıl için GSYH tahmini, geçen yıl yayımlanan OVP'ye göre TL bazında 1 trilyon 945 milyar liradan 1 trilyon 928 milyar liraya düştü. GSYH tahmini 2016 yılı için 2 trilyon 141 milyar lira, 2017 için  2 trilyon 376 milyar lira, 2018 yılı için de 2 trilyon 640 milyar lira olarak belirlendi.
İŞSİZLİK: Bu yıl için öngörülen işsizlik oranı yüzde 9.5'ten yüzde 10.5'e yükseltildi. 2016'da yüzde 10.3, 2017'de yüzde 10.2 olarak öngörülen işsizliğin 2018 sonunda yüzde 9.9'la tek haneye indirilmesi hedefi belirleniyor.
İHRACAT: Bu yıl hemen hemen bütün ayları düşüşle kapatan ihracat için beklenti de revize edildi. Buna göre bu yıl için daha önce öngörülen ihracat 173 milyar dolardan 143 milyar dolara çekilirken, 2016 için150 milyar dolar, 2017 için 170 milyar dolar tahmini yapıldı.
İTHALAT: OVP'de bu yıl 258 milyar dolar yerine 208.4 milyar dolar ithalat tahmini yapıldı. İthalat, 2016'da 216.3 milyar dolar, 2017'de 239, 2018'de 265.6 milyar dolar olacak.
CARİ AÇIK: Cari işlemler dengesindeki açık tahmini, bu yıl için 46 milyar dolardan 36.7 milyar dolara çekildi. 2016 için bu rakam 29.2 milyar dolardan 34 milyar dolara indi.