Türkiye'de hayat tarzı değiştikçe bireyler yalnızlaşıyor. Ailede iş hayatına katılanların sayısı arttıkça yalnızlaşma oranının da arttığı dikkat çekiyor. Türk aile yapısının en önemli özelliklerinden olan 'geniş aile' kavramı hızla kaybolurken, yalnız yaşayanların sayısında büyük artış dikkat çekiyor. Yalnız yaşayanların genellikle gençler olduğuna dair inanış olsa da sayıları 6 milyona yaklaşın yaşlıların yüzde 16'sının ya yalnız yaşamayı tercih ettiği ya da yalnızlığa terk edildiği dikkat çekiyor. 
Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı araştırmasına göre 2006'da yüzde 2.7,  2011'de yüzde 4.7'lere yükselen 'yalnız yaşayanlar'ın oranı, TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre son 10 yılda yaklaşık 5 kat arttı ve yüzde 13.5'e ulaştı. Böylece, evinde hiç kimseye tahammül edemeyen insanı canlandıran karakter olarak hafızalara kazınan 'ıssız adam' karakterli insan sayısı da artmış oldu.
ÇEKİRDEK AİLE DE AZALDI
Türk aile yapısındaki küçülme, 'çekirdek aile' oranında da dikkat çekti. Buna göre, 2011'de nüfusun yüzde 74 gibi büyük çoğunluğu, 'çekirdek aile' olarak adlandırılan ve 'anne-baba-çocuk' üçlüsünden oluşurken, bugün çekirdek ailelerin oranı yüzde 64'e gerilemiş durumda. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 verilerine göre, hane halklarından yüzde 15.4'ü ataerkil veya geniş aile olarak yaşarken, tek yetişkinli aile (anne ve baba boşandığı için, çocuk ya da çocuklarıyla yaşayan kadın ya da erkeklerden oluşan aile tipi) oranı yüzde 5.7 olarak belirleniyor. Tek çocuklu aile oranı yüzde 16.6, İki çocuklu aile oranı yüzde 18.4, üç ve daha fazla çocuğu olan aile oranı da yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. 2014 yılı itibarıyla çocuksuz çift oranı da yüzde 15.6'ya ulaşıyor. İş, eğitim gibi sebeplerle bir arada yaşayan yetişkinlerin oranı da nüfusun yüzde 1.4'ünü oluşturuyor.
¥ Batı Marmara bölgesinde evdeki akrabalar azalıyor. Bu bölgede yalnız yaşayanlar Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı.
¥ Yalnız yaşayanların çoğunluğu erkek.
¥ Yalnız yaşayan erkeklerin yüzde 70'i lise ve daha üstü eğitim seviyesinde.
¥ Yalnız yaşayan erkeklerin çoğunluğu evlenmeyen ve genç nüfustan (18-44 yaş) oluştu.
¥ 2006 yılında yalnız yaşayanlar arasında kadın ve dul olanlar yüzde 70'e ulaşırken, bu oran yüzde 57'ye geriledi. Yalnız kadınlar arasında yaşlıların oranı hızla arttı ve yüzde 62'ye ulaştı.