Önder ÇELİK İSTANBUL

Hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlere bağlı olarak dünyada enerji ihtiyacı artarken, özellikle arz sorunu ve artan enerji maliyetine çözüm için enerji verimliliği kavramı ön plana çıkıyor. Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar ve pahalı olması nedeniyle devlet ve şirketler yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği alanlarında çözümler üretmeye başladı. Son yıllarda enerji yatırımlarında atağa geçen Türkiye de, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Geçen yıl Türkiye'nin dışarıdan aldığı enerjinin maliyeti 50 milyar doları bulurken, son 10 yıldaki elektrik tüketimi yüzde 78 arttı. 2020 yılına kadar Türkiye'nin enerji ihtiyacının her yıl yüzde 6 ile 8 arasında artması bekleniyor.
RES VE GES'E 6 MİLYAR $
Enerji bağımlılığından kurtulmak isteyen Türkiye, nükleer enerji başta olmak üzere HES (Hidroelektrik santrali), RES (Rüzgâr Enerji Santrali) ve GES'lere (Güneş Enerji Santrali) önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Sadece rüzgâr enerjisinde 2023'e kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Türkiye, buna ulaşmak için 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. GES için ise 4 milyar dolar civarında yatırım ön görülüyor. Özellikle yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği alanlarında verilen teşvikler ile bu alanda ilerleme sağlanması hedefleniyor.
5. BÖLGE TEŞVİKLERİ
Enerji tüketiminin önemli bir bölümünün gerçekleştiği sanayi yatırımlarında enerji verimliliğini önceleyen projeler; KDV, sigorta primi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi birçok alanda teşvik ediliyor. Teşvik edilecek enerji yatırımları; yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımları kapsıyor. Doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri haricinde atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar da desteklenecek. Ayrıca; asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları, yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. Bölge'de yapılacak yatırımlara sağlanan teşviklerden yararlanacak. Türkiye'deki enerji verimliliği faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye Enerji Verimliliği Derneği'den ulaşılabiliyor.
KREDİ KULLANIMINDA 5 PUANA KADAR FAİZ DESTEĞİ
Faiz desteği; teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanıyor. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının, 5'inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için TL cinsi kredilerde beş puanının, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanının Bakanlıkça karşılanmasını kapsıyor.