Seçimler sebebiyle bu yıl büyümesini yüzde 3 civarında tutmak zorunda kalan Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hızlanacağı öngörüsü hakim. Tahminlere göre Türkiye, 2017 yılında OECD'nin en hızlı büyüyen ekonomisi olacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'na göre Türkiye bu yıl ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı olumsuzluklara rağmen yüzde 3.1 büyüyecek. 2016'daki büyüme hızı, orta vadeli plana (OVP) göre yüzde 4 civarında olan ülkemiz, OECD tahminine göre yüzde 3.4 büyüyecek. Türkiye, yüzde 3.4'lük büyüme rakamı ile ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, Fransa, İsveç, Norveç ve Hollanda gibi çok sayıda gelişmiş ülkeden fazla büyümüş olacak.
Tahminlere göre Türkiye, 2017 yılında yüzde 4.1 büyüyecek. Aynı dönemde 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yüzde 1.9, OECD ülkelerinin toplamında ortalama büyüme ise yüzde 2.3 olacak. Böylece Türkiye ekonomisi, küresel büyümeye ilişkin tedirginliklerin arttığı bir dönemde büyümesini sürdürerek, OECD ülkelerinin tamamını geride bırakmış olacak. Söz konusu dönemde Türkiye'yi yüzde 3.6 ile Kore ve yüzde 3.5 ile İrlanda, Polonya ve Slovakya'nın izleyeceği öngörülüyor. Şili, İsrail ve Meksika'nın yüzde 3.3, Macaristan'ın ise yüzde 3.1 büyüyeceği de tahmin ediliyor.