Oğuzhan ŞAHiN ANKARA

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “kamuya taşıt alımı” konusunda yaptığı uyarıların ardından Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurum ve kuruluşlarının uyması gereken “ilke kararları”nı yayınladı. İlgili kuruluşlara gönderilen ilke kararlarında kamu görevlilerinden lüks, gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik taşıtların tercih edilmesi istenirken, “taşıtlar, özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılamaz” uyarısı yapıldı. Özellikle bürokrasiye ve belediyelere uyarıların yapıldığı kararda özetle şu hassasiyetlere dikkat çekildi:  
JEEP VE YABANCI TAŞIT TAHSİS EDİLEMEZ
-”Taşıtların, lüks ve gösterişten uzak, ucuz ve ekonomik olanlarından temin edilmesi şarttır” denilen kararda, Başbakanlık Genelgesi’ne atıf yapılarak, “Belirtilen makam hizmetlerine ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmemeli” uyarısı yer aldı. 
- Kanunun izin verdiği haller dışında, hiçbir makama “arazi binek aracı”, “jeep” gibi taşıtlar ile “yabancı menşeli taşıt”ın, makam aracı olarak tahsis edilmeyeceği vurgulandı. Kararda, “Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem yapılması gerekir” ifadelerine yer verildi.
ÖZEL İŞLERDE KULLANILAMAZ
- Satın alınan araçların kullanımı konusundaki hassasiyet de, ilke kararında yer aldı. Kararda, “Emir ve zata veya makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar dışında kalan ve hizmet aracı olarak kuruma ait havuzda yer alan taşıtların, aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacağı, bu taşıtların özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacağı, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyeceği düzenlenmiştir” denildi. 

Bankadaki para karşılığı araç

Kamu kuruluşlarına gönderilen kararda, halkın güvenini zedeleyen, kamu kaynaklarının israf edilmesine ve savurganlığa yol açan lüks araçların hangi yollarla edinildiği yönündeki araştırmayla ilgili olarak da tespitler şöyle özetlendi: 
∂ Belediye şirketinin mal varlığı üzerinden lüks araç satın alındığı ve bazı belediye başkanlarına tahsis edildiği belirlendi. Bunlar da Başbakanlık Genelgesi’nin “resmi taşıtların kullanımı” başlıklı hükümlere dahil edilmeli.
∂ Kuruma ait mali kaynaklarının bankalarda tutulması karşılığında, bazı kamu görevlilerinin lüks ve pahalı makam araçları temin ettiği görülmüştü. Belgesiz ve şifahi mutabakatla yapılan bu tür uygulamalar karşı gerekli önlemler alınsın. 
∂ Taşrada il özel idaresi bütçesi, köylere hizmet götürme birliği bütçesi, sulama birliği bütçesi ve benzeri mahalli bütçe kaynakları suistimal edilerek lüks ve pahalı araçlar satın alındığı, bazı vali, kaymakam veya yerel yöneticilere tahsis edildiği de belirlenmiştir. Bu yöneticiler hakkında gerekli işlemler yapılmalı.