Osman Çobanoğlu ANKARA 
Üretim Reform Paketi’ne yönelik yapılan çalıştayda reform paketinin içeriğine yönelik ilk adım atıldı. Yeni nesil yatırım bölgeleri ve mevcut yatırım bölgelerinin dönüşümü, yatırım ve üretim ekosisteminin güçlendirilmesi, nitelikli iş gücü, teşvik, destek, muafiyetler ve finansmana erişim, akıllı üretim sistemleri, yerli, yeşil, yenilikçi, teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretim, uluslararası rekabet, standardizasyon, markalaşma, piyasa gözetimi ve denetimi konu başlıkları altında 125 soruna yönelik 623 çözüm önerisi getirildi. Üretim reform paketini şekillendirmeye yönelik yapılan çalıştaydan edinilen çözüm önerilerinden bazıları şöyle:
OSB’YE UÇAK PİSTİ!
¥ OSB’lerde üniversite temsilciliklerinin kurulması.
¥ Sanayi bölgelerinde meslek yüksek okulu ve meslek liselerinin artırılması.
¥ OSB’lerde liman ve demiryolu bağlantılarının sağlanması.
¥ OSB’ler için yap-işlet-devret modelinin geliştirilmesi.
¥ OSB’lerde helikopter ve uçak pisti yapılması.
¥ 50 ve daha fazla işçi çalıştıran şirketlerin SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması.
¥ Melek yatırımcı ile gelecek vadeden şirketlerin ortak bir platformda buluşturulması.
¥ Mesleki eğitimde geçen sürenin emekliliğe sayılması.
¥ Milliyetine bakılmaksızın yurt dışındaki nitelikli iş gücünün Türkiye’yi tercih etmesi için çalışma ortamının cazip hale getirilmesi.
¥ Nesnelerin internetine yönelik iletişim ve siber güvenlik standartlarının belirlenmesi.
¥ Robot teknolojilerine yönelik mükemmelliyet merkezinin kurulması.
¥ 5G çalışmalarının başlaması.