Osman Çobanoğlu ANKARA
Benzinde en az yüzde 3, motorinde en az yüzde 0,5 oranında yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş etanol ile biodizelin harmanlanması 1 Ocak 2018’den itibaren zorunlu hale getirildi.  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğine göre dağıtıcı lisansı sahipleri bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin tamamına etanol, motorine ise bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizel harmanlayacak. Sektör temsilcilerinden DB Tarımsal Enerji’nin Genel Müdürü Selçuk Borovalı yayımlanan tebliğin sektörün büyümesi ve gelişmesinin önünü açacağını söyledi. Borovalı, “Binde 5’lik oran uygulanabilir bir oran. İyi düşünülmüş bir tebliğ olduğunu düşünüyorum. Basit bir hesapla, binde 5’lik zorunlu harmanlama yaklaşık 110 bin tona karşılık gelir. Yine kaba bir hesapla 1 yılda 600 ila 550 milyon dolarlık ithalat girdisini engellemiş oluyoruz. Petrol fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda bu rakam milyar dolar seviyesine çıkacak” ifadelerini kullandı.