Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim ve Orman ve Su İşleri bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Adalet Bakanlığı Yüksek? Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler?Dairesi Başkanı Ayhan Cerebal atandı.
Aile ve Sosyal? Politikalar Bakanlığı ?Müşaviri Mustafa İlker? Ulu başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Bitlis ?Çevre ve Şehircilik?İl Müdürü Hakan? Gür başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, Gür'den boşalan göreve Hüseyin Aras getirildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uğur? Şeren tayin edildi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyeliğine Kamil? Yeşil getirildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ?Genel? Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Taş atandı.
Yine aynı bakanlığa bağlı Devlet? Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 5. Bölge Müdürlüğüne (Ankara), Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü (Mardin) Mahmut Dündar, bu suretle boşalacak olan Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğüne ise 12.?Bölge Müdürü (Kayseri) Ali Fuat Eker getirilirken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 12.?Bölge Müdürlüğüne (Kayseri) Hayrullah Coşkun atandı.
Meteoroloji 9.?Bölge Müdürü (Ankara) Hüseyin Yozgat ise başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.