Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkan AK Parti yönetimi bir yandan hükümet programı ve acil eylem planı için hazırlık yaparken, bir yandan ise yeni Anayasa için atılacak adımlar için yol haritası hazırlamaya başladı. 24'üncü dönemde TBMM'de kurulan uzlaşma komisyonuna sundukları yeni Anayasa önerisi üzerinden çalışma yapmaya hazırlanan AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Türkiye'de yeni bir yönetim modeline geçilmesinin şart olduğuna dikkat çekiyorlar. AK Parti'nin seçim beyannamesinde de Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ile birlikte 'yeni bir hükümet modelinin' zorunlu olduğu vurgulanarak, başkanlık modelinin Türkiye için en uygun model olduğu belirtilmişti. AK Parti'nin TBMM Uzlaşma Komisyonuna sunduğu öneride hükümetin başının başkan olacağına yönelik hükümler yer almıştı.
2019 PLANI
 AK Parti kurmayları gündeme getirecekleri yeni anayasa önerisinde yine başkanlık sistemi önereceklerini belirtirken, bu sistemde demokratik denge ve denetim ilişkisinin esas alındığı bir anlayışın hakim olacağını kaydediliyor. Muhalefet itiraz etse de AK Parti şimdilik, başkanlık sistemi önerisinden vazgeçmeyecek, ancak cumhurbaşkanının birçok yetkisinin sınırlandırılması ve 'sembolik' hale getirilerek 'Güçlü başbakanlık' modelinin de tartışmaya açılabileceği belirtiliyor. Bu sistem 2019 yılında hayata geçerse, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamındaki görev süresi dolduktan sonra “Güçlü başbakanlık' sistemi ile birlikte yeniden AK Parti'nin başına geçeceği de kulislerde konuşulan senaryolar arasında yer alıyor.
AK Parti'nin önerisinde, yeni anayasa özgürlük, eşitlik ve adalet üzerine inşa edilecek, insan onuru yeni anayasanın temel ahlaki referansı olacak. Sivil bir anlayışın hakim olacağı yeni anayasada parti kapatmaların uluslararası standartlara bağlanması, seçim barajının yeniden düzenlenmesi gibi konular da yer alacak. Ayrıca bireysel hak ve özgürlükler, milletin kültürel ve toplumsal çeşitliliğini tanıyan, herhangi bir etnik veya dini kimliğe referans yapmayan bir vatandaşlık tanımı esas alınacak. Toplumun herhangin bir kesiminin dışlanmasına yol açacak değer yargıları ve siyasi terciler barındırılmayacak.